Arbetsförmedlingen i Arlöv har fuskat med sina arbetslöshetssiffror i flera år. De arbetslösa fick i statistiken arbete för att resultaten skulle se bättre ut. Det berättar nu flera arbetsförmedlare, rapporterar SVT Sydnytt.

Fusket ska ha varit känt ända upp till tillförordnade generaldirektören, och det systematiska fusket ska ha pågått i nästan tio år. Flera anställda berättar anonymt om hur de känt press på att vända arbetslöshetstrenden.

– Det är för att statistiken ska vara bra och grön. Vi har väldigt höga mål som ska fyllas varje månad. Och det är en jättepress, säger en anonym arbetsförmedlare till SVT.

Fusket ska också ha drabbat arbetslösa, som felaktigt fått meddelande om att de fått jobb. En av kontorets tidigare anställda i Arlöv, Anders Gustafsson, bekräftar bilden för SVT Sydnytt.

– Man kodade om arbetssökande från en kod till en annan så att det på det viset såg bättre ut i statistiken, säger Anders Gustafsson. Så en person som egentligen var arbetslös, var nu kodad som något annat, precis som om vederbörande hade fått jobb.

Enligt Mattias Buvari, marknadschef för Arbetsförmedlingen i Skåne, dök anklagelserna om fusk upp redan 2012, vilket då kontrollerades.

– Jag uppfattar att de kontroller vi har gjort har varit ordentliga, och i anslutning till de kontrollerna såg vi ju som sagt inget systematiskt fusk. Men jag vet ju också om att chefen där tog upp i samtal att man ska följa vissa rutiner med någon enstaka handläggare. Men det har inte med fusk att göra utan mer om hur man tillämpar vissa rutiner.

Räknas det som fusk först när alla handläggare tillämpar dessa rutiner, om du nu menar att det är okej när det bara görs av någon enskild?

– Det är ju aldrig okej, men vad jag förstår, i och med att samtalet bara var med en enskild, så är det ju inte systematiskt.

På frågan om Arbetsförmedlingen har kommit fram till att det har skett enskilda fall av fusk på förmedlingen i Arlöv vid kontrollen 2012 svarar Buvari:

– Ja, ja. Den information jag har är att det var den mänskliga faktorn, det handlar inte om fusk men likväl såg man ju allvarligt på det och därför tog man ett samtal med den personen.

– Det var 2012, och sen har det ju följts upp under resans gång och det har inte upprepats vad jag har förstått, säger Mattias Buvari.