Svenska tjänstemannafacket TCO granskar hur världens största bolag inom IT och telekom sköter sig när det bland annat gäller miljö och socialt ansvar. Alla stora bolag har ställt upp. Utom Apple.

Väldigt många människor världen över har under de senaste 20 åren lärt sig att står det TCO på en bildskärm så är den okej och ger inte användaren fnasig hud. Klart färre vet vad bokstäverna står för och att det är en svensk fackförening som ligger bakom certifieringen.

På senare år har TCO Development vidgat sin certifiering till att gälla de flesta produkter inom IT och telekom och det har tillkommit en rad kriterier för att få en produkt godkänd. Det handlar om socialt ansvar; mänskliga rättigheter, barnarbete och goda arbetsvillkor, men också om produkternas klimatpåverkan, energieffektivitet, vad de är gjorda av och hur länge de beräknas hålla.

– Vi är här på mässan för att tala om att det finns en baksida till den här industrin. Vår lösning är en certifiering för de IT-produkter som är mer hållbara än andra och vi försöker hjälpa inköpare och konsumenter att välja de produkterna, säger Niclas Rydell, chef för certifieringen.

Företagen som vill få produkter certifierade måste låta sig granskas av en tredje oberoende part och resultaten ska sedan överlämnas till TCO Development.

– När det gäller gröna produkter är det inga problem. Där vill de flesta företag profilera sig i dag. Men när det gäller sociala förhållanden är det mer problematiskt eftersom flera företag blivit uthängda. Det är helt enkelt en större utmaning att diskutera mänskliga rättigheter. Vår lösning är inte att hänga ut företagen utan att skapa en relation där vi litar på att de vidtar åtgärder och förbättrar.

Motståndet från företagen är faktiskt förvånansvärt litet, säger han.

– Många företag tycker att det är skönt med en tredje part som erbjuder en lösning med rättvisa spelregler som industrin kan följa.

Det enda av de stora bolagen som sagt blankt nej är Apple som på senare år figurerat i flera mindre smickrande sammanhang, bland annat om att arbetarna på en av underleverantörerna begått självmord på grund av dåliga arbetsförhållanden.

– Min bedömning är att Apple tycker att de har ett så starkt varumärke, säger Niclas Rydell.

Detta granskar TCO

• Socialt ansvar i produktionen och att företaget följer arbetstagarorganisationen ILO:s kärnkonventioner om bland annat föreningsrättigheter, lika lön för lika arbete och minimiålder för arbetare.
• Energieffektiva produkter och att de inte innehåller farliga ämnen, att de har en rimlig livslängd och att de tas tillbaka för återvinning.
• Att produkterna har god visuell ergonomi och att ljudet inte kan bli ohälsosamt högt.

Källa: TCO Development