Ökad arbetsbörda för sjuksköterskor kan utgöra en fara för patienternas liv. Det visar en ny studie som bygger på statistik från nio europeiska länder, däribland Sverige.

Forskarna har granskat hur många som överlevt operationer på 300 sjukhus och jämfört statistiken med sjuksköterskornas utbildning och arbetsbörda. Data från över 420 000 patienter över 50 år ingick. Samtliga hade genomgått vanliga ingrepp, exempelvis höftledsoperationer eller blindtarmsoperationer.

Såväl lägre utbildningsnivå som större arbetsbörda korrelerade med högre dödstal, enligt studien, som publiceras i medicintidskriften The Lancet.

För varje ytterligare patient en sjuksköterska tog hand om ökade risken för att en patient ska dö med sju procent. För varje tioprocentig ökning av andelen sjuksköterskor med kandidatexamen minskade risken med sju procent.

Sjuksköterskan och doktoranden Lisa Smeds Alenius, som arbetat med studien, är inte förvånad över resultaten.

– Med fler sjuksköterskor på golvet kan man upptäcka de tidiga tecknen på komplikationer, till exempel en blödning eller en blodförgiftning, som kanske smyger sig på, säger hon till Ekot i Sveriges Radio.

Resultaten från Europa stämmer väl överens med en tidigare studie som byggde på statistik från sjukhus i USA.