Kravet på kollektivavtal för företag som tävlar om offentliga uppdrag är inte längre absolut bland LO-förbunden. I fortsättningen räcker det med att företag som deltar i offentliga upphandlingar visar att de tillämpar de löner och anställningsvillkor som finns i kollektivavtalen.

Det blev majoritetens uppfattning och formulering när LO-styrelsen i går behandlade frågan om vilken linje LO ska driva när EU-direktiv ska införlivas i svensk lagstiftning. Men beslutet var omstritt.

Och oenigheten manifesterades då Transports ordförande Lars Lindgren reserverade sig mot majoritetens beslut.

– Jag är oerhört besviken över LO:s hållning, säger han i en kommentar till Transportarbetaren.

Bakom den oenighet som nu demonstreras finns tre nya EU-direktiv som antagits och som syftar till att göra det lättare att ta sociala hänsyn vid olika upphandlingar.

Det är i nästa steg, när direktiven ska införlivas i nationell lagstiftning, som problemen uppstår och som i förlängningen skapar split och splittring mellan LO-förbunden.

Regeringen har tillsatt en utredning som ska gå igenom de olika vägar som finns för att göra EU-direktiv till svensk lagstiftning eller regelverk. Den så kallade implementeringen kan ske både genom avtal och lagstiftning.

LO ingår i en referensgrupp till den statliga utredningen och det är i den funktionen som oenigheten uppstått. Det handlar om hur LO ska agera och vilka krav som ska drivas.

Den linje som LO tänker driva, enligt gårdagens styrelsebeslut, är att det räcker med att anbudsgivare som deltar i offentliga upphandlingar visar att man tillämpar de löner och anställningsvillkor som finns i kollektivavtalen.

Något absolut krav på att företagen behöver teckna avtal finns inte i den fackliga kravspecifikationen och det är en förändring jämfört med det tiopunktsprogram som s och LO enades om under senhösten.

Så här formulerades det gemensamma kravet då: Att Lagen om offentlig upphandling ändras så att det nya upphandlingsdirektivets stora möjligheter att ställa sociala krav, däribland krav på kollektivavtal, till fullo kan tillämpas även i Sverige.

– Om höga fackliga ledare inte vågar stå upp för att svenska kollektivavtal ska gälla för allt arbete som utförs i Sverige är vi illa ute, säger Lars Lindgren till Transportarbetaren.