Martin Klepke webbledartopp

Kilometer efter kilometer sträcker de sig, de gigantiska betongkomplexen i Kievs förorter som är hem för en stor del av de protesterande Kievborna.

Här är arbetslösheten hög, fattigdomen stor och sviterna av tio års ekonomisk nedgång mycket märkbar.

För bakom ilskan och den desperata ockupationen av Självständighetstorget i centrala Kiev döljer sig inte bara en kamp mellan Putin och EU, eller en motsättning mellan stridande politiska falanger.

Grundfrågan är människors liv, deras vardag i ett samhälle som kantats av ökade inkomstklyftor och en alltmer utbredd korruption.

Även i ett land som Ukraina är det främst ökade inkomstskillnader, orättvisor och en vanmakt inför ett liv på randen till misär som varit den utlösande faktorn, snarare än storpolitiska motsättningar.

Den ekonomiska nedgången har nu varat i närmare ett decennium. Och i skuggan av eurokris och ekonomiskt fall i de för oss mer omskrivna länderna Grekland och Spanien har Ukraina fortsatt i fritt fall efter finanskrisen 2008/2009.

Samtidigt har korruptionen ätit sig in i hela samhället. Ukraina har enligt människorättsorganisationen Transparancy International den mest omfattande korruptionen bland de forna öststaterna. Enligt organisationens kartläggning uppger var tionde tillfrågad att de behövt betala mutor under den senaste 12-månadersperioden.

För något år sedan drabbades staden Mykolayiv av kravaller efter att sönerna till två högt uppsatta statstjänstemän blivit släppta utan rättegång efter att de våldtagit och bränt ihjäl en 19-årig kvinna.

Vanmakten och ilskan fick människorna i staden att ge sig ut på gatorna på samma sätt som nu sker i Kiev.

Som gigantiska orosmoln över ett land på gränsen till inbördeskrig vilar också det faktum att det politiska systemet aldrig lyckats ta sig ur kommunisttidens totalitarism mot ett hållbart demokratiskt styre.

Därtill kommer schismen mellan Ryssland och EU som försvåras av motsättningen mellan grupperna ukrainare och ryssar, vilka utgör cirka 20 procent av befolkningen.

Men den desperata kraftmätningen, som redan skördat alltför många liv, har sitt ursprung i det som står människor närmast, en dräglig tillvaro baserad på jämlikhet, arbete och drägliga livsvillkor.

De basala livsvillkoren och kampen för rättvisa har än en gång visat sig vara starkare än vad många analytiker i väst vill kännas vid.