Ukrainas statliga kolgruvor slipper nu sälja kolet till underpris till den avsatte presidenten Janukovytjs son. Det ger pressade kolgruvarbetare nytt hopp, enligt Ukrainas oberoende fackföreningar.

Utan att själv äga några gruvor har Aleksandr Janukovytj, son till Ukrainas avsatte president, de senaste åren haft en ledande ställning på den ukrainska kolmarknaden.

– Genom sin organisation har presidentsonen kunnat köpa kol från de statliga gruvorna till underpris, och sälja det vidare till marknadspris till såväl ukrainska värmekraftverk som till utländska kunder, säger Michail Volynets, ordförande för KVPU, en samorganisation för nio oberoende fackförbund.

– På så sätt har familjen Janukovytj gjort enorma övervinster, samtidigt som gruvorna har gått på knäna och bara överlevt tack vare miljardsubventioner från staten.

Ministeriet för energi och kolindustri beslutade redan i går, måndag, att de statliga kolgruvorna i fortsättningen ska sälja kolet till marknadspris genom det statliga företaget Ugol Ukraniny.

– Vi tror att det kommer att förbättra gruvornas ekonomi avsevärt, säger Michail Volynets.

Oron för jobben i gruvorna har varit en av de viktigaste frågorna för såväl de oberoende fackföreningarna i Ukraina som för de fackförbund som ingår i FPU, den största fackliga centralorganisationen och arvtagare till sovjettidens fackföreningar.

FPU har under krisen inte tagit ställning mot Janukovytjs styre och våldet mot dem som protesterat på självständighetstorget i Kiev. På FPU:s hemsida finns i dag inga kommentarer till den senaste tidens omvälvningar i Ukraina.

Det är osäkert vilken roll organisationen nu kan spela. Enligt KVPU har FPU konsekvent varit på maktens sida.

– När fackföreningarnas hus på Majdan brann hjälpte FPU till att sprida lögner om att det inte var polisen som tände på, utan fackliga aktivister, säger Michail Volynets.

– Omkring 40 sårade som hade tagit skydd i fackföreningarnas hus kunde evakueras i sista stund när byggnaden brann. KVPU har i dag vänt sig till de lokala myndigheterna i Kiev och föreslagit att huset görs om till museum över händelserna på Majdan.

KVPU ingår i en nationell strejkkommitté tillsammans med en rad andra ideella organisationer. Enligt Michail Volynets har dessa nu en viktig uppgift i att bevaka att löner och bidrag fortsätter att betalas ut och att korruptionen hejdas.

De verkligt starka fristående organisationerna finns dock inte i strejkkommittén, utan bland dem som protesterat på Majdan. De har i dag utlyst ett offentligt möte på Majdan klockan tolv på söndag, dit de politiska partiernas ledare kallas för att redogöra direkt inför folket om sina ansträngningar att bilda en ny regering. ”De skulle bara våga att inte komma”, skriver proteströrelsens samorganisation Euromajdan på sin facebooksida.