Den dras allt mer isär. Arbetsmarknaden i EU-länderna. I norra Europa har arbetsgivarna svårare att hitta rätt arbetskraft. I Sydeuropa är det tvärtom. Där ökar den stenhårda konkurrensen om jobben och tillfälliga kontrakt blir vanligare.

I Italien hade sju av tio tillfälliga anställningskontrakt 2012 och 2013. På bara några år har tillfälliga anställningsformer ökat kraftigt. 2008 var det sex av tio som hade sådana avtal, enligt EU:s European Vacancy Monitor (EVM) som i veckan kom med sin analys av läget på den europeiska arbetsmarknaden.

I Italien är den höga andelen tillfälliga jobb ett växande problem i och med att det lett till att färre utbildar sig. Det har i sin tur gjort att produktiviteten sackat efter och ekonomin utvecklats sämre, bedömer EVM.

I Grekland, Slovakien och Spanien ökade konkurrensen om de lediga jobben förra året.

Samtidigt har arbetsgivarna i norra Europa problem att hitta rätt kompetens, enligt EVM.

Det är ett växande problem i Österrike, Danmark, Sverige, Estland och Lettland.

László Andor– De stora skillnaderna mellan norra och södra Europa visar att det finns ett problem med matchningen på den europeiska arbetsmarknaden. En ökad rörlighet hos arbetskraften kan minska dessa obalanser, säger EU:s sysselsättningskommissionär László Andor i ett pressmeddelande.