Hanteringen av återkrav på Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten dras med stora problem, konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i en granskning.

Handläggningstiderna är långa och kvaliteten bristande. Försäkrade får inte alltid sin sak individuellt prövad, och inte heller tillräckligt med information.

En förklaring till bristerna i systemet är att myndigheterna har prioriterat utbetalningar högre.

ISF slår också ned på att myndigheterna, för att minska antalet återkrav, satt en gräns för när pengar ska betalas tillbaka. Detta saknar stöd i lagen och riskerar att leda till missbruk.

Målet för att få färre återkrav borde i stället vara att minska antalet felutbetalningar, enligt ISF.