METTA FJELKNERLärarnas riksförbunds förra ordförande Metta Fjelkner får uppdraget att utreda hur ordningen i skolan ska kunna bli bättre.

Hon presenterades av utbildningsminister Jan Björklund (FP) på en presskonferens.

– Kan man ge lärarna möjlighet att vara lärare, så finns möjligheten, säger Fjelkner på presskonferensen.

Utredningen ska vara klar den 31 juli i år.

Bakgrunden till den utredning Björklund nu tillsätter är resultatet av den senaste Pisaundersökningen: Klassrumsklimatet är sämre i Sverige än i OECD som helhet. Klassrumsklimatet bedöms utifrån elevernas uppgifter om elever som stör, hur stökigt det är och hur lång tid det tar innan läraren kan sätta i gång med lektionen. Även rektorerna bedömer att elevernas uppträdande är ett problem.

Även Skolverket och Skolinspektionen har konstaterat att det brister i studieron på många skolor.

Enligt Jan Björklund ska utredaren titta på både grundskolan och gymnasiet.

– Ordningsproblemen yttrar sig allra mest på högstadiet och gymnasiet, men det finns också en uppfattning om att det sker en förskjutning nedåt, säger Björklund.

– Totalt sett så har vi stora ordningsproblem i Sverige.

Utredningen består av två delar. Dels ska Fjelkner följa upp hur den nya skollagen har påverkat hur skolor arbetar med ordning. Hon ska granska hur olika skolor arbetar med ordningsfrågor och hur man får bukt med ogiltig frånvaro. Dels ska hon presentera förslag på åtgärder som kan bidra till mer ordning och reda i klassrummen.

Björklund betonade att ordningsproblemen är kopplade till attityder bland föräldrar, rektorer och andra i vuxensamhället.

– Lärare kommer aldrig ensamma att åstadkomma förändring. Om en lärare tar tag i en ordningssituation är det alldeles för ofta, upplever jag, som föräldrarna tar elevens parti. I stället för att vara tacksamma för att läraren hör av sig och berättar att Kalle gjort detta och detta skäller föräldrarna på läraren, säger Björklund.

Han pekade också på vikten av att rektorer står bakom sina lärare.

– En del rektorer kanske är rädda för att skolan ska få dåligt rykte och hamna i tidningen, och stöttar inte sina lärare.

Sveriges Elevkårer tycker att Björklund ger en för ensidig bild. Det finns elever som har attitydproblem och det finns skolor med ordningsproblem, men det är inte dåligt arbetsklimat på alla skolor, säger Mattias Hallberg, ordförande i Sveriges Elevkårer.

– Där det inte fungerar beror det ofta på ledarskapet, alltså rektorn.

Han påpekar att dåligt planerade scheman, långa förflyttningar mellan lektionerna, överfulla klassrum och dålig ventilation också kan förklara en del av de sena ankomsterna och ordningsproblemen.

– Vi vet att ledarskapet och arbetsmiljön är avgörande, och det kan det offentliga påverka. Så man bör fortsätta att stärka ledarskapet och förbättra den fysiska arbetsmiljön.

Socialdemokraternas skolpolitiske talesperson Ibrahim Baylan tycker att utredningen är ett bevis på regeringens misslyckande.

– Regeringen har suttit i åtta år och nu när valet närmar sig ska det tillsättas utredningar. För mig är det bilden av en regering som har slut på idéer och pengar. Pengarna har ju använts till skattesänkningar, säger han.

I sak håller Baylan dock med Björklund: Det behövs mer ordning och reda i skolan.

– Men det kräver handlingskraft, inte fler utredningar. Det som behövs är att få ned elevgruppernas storlek så att lärarna har tid att ta sig an eleverna. Vi behöver också satsningar på elevhälsan, säger Baylan.