Det är lättare för män att bli befordrade på min arbetsplats. Det svarar 3 av tio fackligt aktiva i en undersökning som TCO-tidningen gjort.

En mindre andel, 7 procent, svarar att kvinnor lättare blir befordrade.

11 procent anser att de arbetar på ojämställda arbetsplatser. 13 procent anser att könet påverkar vid lönesättningen.

Undersökningen har gjorts bland 1 318 aktiva i TCO-förbunden.