Det räcker inte att förbättra den fysiska arbetsmiljön om man vill ha friskare städare. Det handlar också om kortare beslutsvägar och möjlighet att påverka sitt arbete, skriver Hotellrevyn.

Städenheten i Piteå kommun försökte först få ner den höga sjukfrånvaron bland städare genom att förbättra den fysiska arbetsmiljön. Det fick ingen effekt. När man däremot gav städarna en egen budget och makt att fatta egna beslut ökade kvaliteten på arbetet samtidigt som sjukfrånvaron sjönk.

– Det visade sig att städarna fick mer arbetsglädje än tidigare, tyckte att det var roligare att göra sitt arbete. Sjuktalen sjönk från över 18 procent ner till 4-5 procent, säger forskaren Therese Öhrling, Luleå tekniska universitet, till tidningen.

Hon poängterar också att förändringen inte kostat pengar och att resultaten borde bli liknande även på andra arbetsplatser än kommuner.