Fackförbundet Transport varslar om blockad mot lastfartyget Berum som just nu ligger i Härnösand. Anledningen är att fartyget, som är flaggat i Antigua och Barbuda, saknar internationellt kollektivavtal.

Transportförbundet varslar även om sympatiåtgärder, vilket innebär att medlemmarna vägrar utföra lastning och lossning av fartyget Berum.