Anställda som lämnat Sjöfartsverket efter en uppgörelse har fått skriva på ett avtal där de förbinder sig att inte kritisera myndigheten och dess anställda eller berätta för någon om vad som står i avtalet, skriver Norrköpings Tidningar.

Sacofacket på myndigheten har skickat avtalstexten till förbundsjurist för granskning.

Klubbordföranden Hans Fotmeijer anser att avtalstexten strider mot grundlagsskyddet om meddelarfrihet för offentliganställda.