Martin Klepke webbledartopp

En ovanlig åtgärd finns med bland Socialdemokraternas förslag för att röja upp i åkerinäringen – att helt sonika låsa fast hjulen på de långtradare där åkerierna inte betalar sina böter.

Det i politiska sammanhang så drastiska förslaget är ett resultat av att åkerinäringen på senare år blivit alltmer utsatt för smutsig konkurrens.

De svårtydda och verkningslösa cabotagereglerna som sätts på EU-nivå gör det möjligt att anlita arbetskraft från låglöneländer för körningar i Sverige.

Visst finns det regler för hur mycket utländsk arbetskraft får köra i EU-länder, men sällan kan några böter över huvud taget drivas in även om brotten är uppenbara och upprepas gång på gång.

Att låsa fast långtradare är därför en högst rimlig åtgärd när varken vilotider, säkerhetsföreskrifter, löner eller regler om fraktvaror efterlevs.

Men än viktigare är att S också vill intensifiera frågan på EU-nivå.

Det är nämligen inte bara Sverige som har reagerat. Strax före jul sände transportministrarna i Danmark, Tyskland, Spanien, Finland, Frankrike, Belgien och Italien ett gemensamt brev till EU-kommissionen med krav på ändrade cabotageregler.

Knappast förvånande fanns Sveriges infrastrukturminister Catharina-Elmsäter-Svärd (M) inte med bland undertecknarna.