Fackförbunden driver rekordfå rättsfall, och det är ­försäkringsärendena som står för minskningen. Arbetssjukdomar anmäls alltför sällan, ­enligt fackets jurister.

Förra året anmälde fackförbunden 1 045 nya fall till LO-TCO Rättsskydd. Det är 16 procent färre än året innan och den klart lägsta siffran på tio år.

– När det gäller arbetsrätt är det ungefär lika många fall från år till år. Det är försäkringsrätten som står för hela minskningen, säger Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd.

Främst har fall som rör arbetssjukdomar blivit färre. År 2005 prövade domstolar i Sverige 12 000 ärenden gällande belastningsskador. År 2012 prövades en tiondel, 1 200 fall, enligt rättsskyddets uppgifter.

– Folk anmäler inte längre. Det är ett problem eftersom väldigt många människor går miste om väldigt mycket pengar, säger Dan Holke.

Han tror att minskningen främst beror på okunskap. Människor vet inte hur och när de ska anmäla arbetsskador och ansöka om livränta. Det finns inte heller något tydligt steg i sjukskrivningsprocessen när arbetsskador ska prövas.

– Sedan är det många som tror att det inte är någon idé att anmäla för att det inte går att få rätt. Men det är fel, säger Dan Holke, och påpekar att rättsskyddet vinner ungefär hälften av alla försäkringsärenden som drivs.

LO-TCO Rättsskydd anser att facket måste bli bättre på att berätta om arbetsskadeförsäkringen och att hjälpa medlemmarna att se till så att de anmäler sina arbetsskador.

– Vi måste höja kunskapsnivån, och jag vet att några förbund redan planerar olika insatser, säger han.

Även om antalet nya fall var rekordlågt förra året gav de som avgjordes ändå rejäl utdelning till fackförbunden. Totalt fick de dela på 323,5 miljoner kronor i utverkade ersättningar från rättsprocesserna, vilket är ett rekordhögt belopp.

– Ja, det blev mycket pengar. Det beror främst på att vi haft flera fall med beviljade sjukersättningar och i sådana fall kan medlemmarna få ut flera miljoner.

Det allra mesta, 258,7 miljoner, gick till LO-förbunden som också driver betydligt fler ärenden än tjänstemännen

Kommunal var det fackförbund som drev flest ärenden förra året, 223 stycken. Det var mer än dubbelt så många som tvåan Handels och trean Unionen.

Det var också Kommunal, som även är det största fackförbundet, som fick klart mest ersättningar från rättsfallen. Med 126,5 miljoner kronor fick förbundets medlemmar mer än en tredjedel av alla pengar som betalades ut från rättsprocesserna. På andra plats kom LO:s näst största förbund IF Metall med 45,8 miljoner kronor.

 

Läs också:

Charina Lundholm vann till slut: ”Jag har fått tillbaka livet”

LO-TCO RÄTTSSKYDD

De anmälde mest
(antal fall 2013)

•Kommunal    223
•Handels    91
•Unionen     89
•Byggnads     79
•IF Metall    74
•Fastighets    63
•Seko    51
•Elektrikerna    38
•GS    34
•Polisförbundet     31

 

De vann mest
(ersättning 2013, miljoner kr)

•Kommunal    126,5
•IF Metall    45,8
•Unionen    36,2
•Seko    28,2
•Livs    13,4
•Elektrikerna    10,9
• Handels    8,1
•HRF    4,9
• Målarna    4,9
• Transport    4,7