Arbetsmiljöverket vill att åklagare åtalsprövar en dödsolycka som inträffade på ett sågverk i Vetlanda i augusti i fjol då en 61-årig anläggningsarbetare omkom.

Arbetaren var anställd av ett annat företag som utförde arbete på sågverket. Han arbetade vid en mätstation nära en timmertransportör när en timmerstock föll ned över honom.

Arbetsmiljöverket, som kontrollerade olycksplatsen efter olyckan, konstaterade att det dagligen föll ned stockar från transportören och krävde omedelbara åtgärder för en bättre arbetsmiljö, skriver Dagens Arbete.

Då sattes staket och skärmar upp vid transportören.

En arbetsmiljöåklagare har redan initierat en förundersökning men ingen person har delgivits misstanke om brott.