Byggnads säger upp byggavtalet. Det betyder att facket vill ha nya förhandlingar om kollektivavtalet.

– Vi är väldigt besvikna att det efter ett års arbete inte finns något som liknar en lösning på frågan om utökat huvudentreprenörsansvar.  Nu får vi gå tillbaka till förhandlingsbordet. Vi vill avtala om en lösning som gör det självklart för underentreprenörer att vara seriösa och sköta sig, säger Johan Lindholm, ordförande för Byggnads.

Tidigare i dag har Byggnads avtalsråd rekommenderat facket att säga upp avtalet och Byggnads förbundsstyrelse har beslutat just det. Och det handlar om att en partssammansatt arbetsgrupp inte lyckats komma fram till ett förslag om utökat huvudentreprenörsansvar, som för fackets del innebär att huvudentreprenörer på en byggarbetsplats ska ta ansvar för villkoren för de anställda hos alla underentreprenörer. Facket vill att det ska skapas ett system där en anställd hos en underentreprenör som inte fått lön ska kunna kräva det av huvudentreprenören.

Arbetsgruppen tillsattes för ett år sedan och var i praktiken ett sätt att undvika en byggstrejk. Arbetsgruppen presenterade sin rapport i fredags. I den finns inget förslag om utökat huvudentreprenörskap på det vis som facket förespråkar. Däremot finns ett annat gemensamt förslag som går ut på att huvudentreprenören ska se till att hålla reda på vilka som finns på en arbetsplats. Tanken bakom det är att facket lättare ska kunna kontrollera att kollektivavtalet efterlevs.

– Det är oerhört förvånande att Byggnads säger upp avtalet. Dessutom är det felaktigt. Det finns en lösning i arbetsgruppens rapport.  Så jag förstår inte varför Byggnads säger upp avtalet. Och det har aldrig hänt förut att någon part inte följt rekommendationer från en arbetsgrupp, säger Mats Åkerlind, som är förhandlingschef hos Sveriges Byggindustrier.

Fackets Johan Lindholm svarar att arbetsgivarna vinklar sina uttalanden. Han säger att facket inte fått igenom sitt krav och att facket nu vill förhandla för att nå en lösning.

Byggavtalet löper nu ut 31 mars.