Vision lägger ner sin huvudtidning Vision. Fackets tidning Allt om jobbet läggs också ned, medan Social Qrage är hotad. Ägarna – det vill säga fackförbundet – tänker bygga ut sin kommunikationsenhet som får göra en ny medlemstidning.

Vision, före detta SKTF, ska göra om hela sin medlemskommunikationsverksamhet, skriver tidningen Journalisten.

– Vi ser över hur en tidning ska se ut, hur en webb ska se ut, och så vidare, säger kanslichefen Therese Svanström Andersson till tidningen.

Fackets styrelse beslutade i går att tidningsavdelningen ska inordnas i en större kommunikationsenhet. I beslutet ingår att Tidningen Vision, som kommer med 20 nummer per år, läggs ner. Den nya medlemstidning som ska göras i dess plats beräknas ha en utgivning på runt 8 nummer per år, berättar Journalisten.

– Min enda kommentar är att det är jättetråkigt, säger Tidningen Visions chefredaktör och vd Kent Källqvist till tidningen.

– Jag kan inte spekulera i utgivarskap och om det blir personalminskningar. Det beror på vad ägarna ser framför sig för journalistik, fortsätter han.

Tror du att det går att bedriva en självständig journalistik om man är en del av en kommunikationsavdelning?

– Nej.