I morgon kan Byggnads säga upp byggavtalet. En uppsägning betyder nya kollektivavtalsförhandlingar och öppnar för konflikt för landets byggnadsarbetare.

Det handlar om en partsgemensam rapport om ordning och reda i byggbranschen, som blev klar i slutet på förra veckan. Både fack och arbetsgivare har möjlighet att säga upp avtalet enligt överenskommelsen om den rapporten.

– Vi har presenterat en rapport som tar upp de delar vi är överens om. Och man kan konstatera att vi inte är överens om ett utökat ansvar för huvudentreprenörerna, säger Mattias Landgren, chefsjurist på Byggnads och en av dem som arbetat med rapporten.

Under avtalsrörelsen för ett år sedan krävde Byggnads ett utökat huvudentreprenörsansvar, och oenigheten kring kravet ledde nästan till konflikt. Sedan medlarna stoppat en byggstrejk tillsattes en arbetsgrupp för att lösa problemet. I överenskommelsen ingår att om någon part inte är nöjd med den gemensamma rapporten kan den säga upp avtalet.

Byggnads förslag bygger på en norsk modell som kallas solidaransvar. Den går ut på att huvudentreprenörer ska vara ansvariga för att de anställda hos alla underentreprenörer får den avtalade lönen.

I rapporten finns ett konkret förslag som rör underentreprenörer och ger facket större insyn, men det lägger inget nytt ansvar på huvudentreprenören. Rapportens förslag går ut på att det ska finnas en lista över underentreprenörer och att huvudentreprenören ska se till att den är aktuell och tillgänglig för facket. Byggnads ska på så sätt få möjligheten att kontrollera att byggavtalet följs.

Byggnads har förklarat att man inte tänker kommentera rapporten förrän avtalsrådet tagit ställning och det sker alltså i morgon, torsdag.

Arbetsgivarna i Sveriges Byggindustrier är positiva till rapporten. I ett pressmeddelande förklarar de att förslaget ger facket ökat inflytande och att huvudentreprenören får ansvar för att hålla reda på vilka som finns på en arbetsplats.

Tidigare i dag förklarade arbetsgivarnas förhandlingschef Mats Åkerlind i Sveriges Radios nyhetsprogram Ekot att man inte tänker gå med på något utökat huvudentreprenörsansvar.

– Företag ska inte vara ansvariga för andra företags löner. För oss är det en otänkbar lösning, säger Mats Åkerlind till Ekot.

I morgon ska Byggnads avtalsråd ta ställning. Det finns två rimliga beslut.

Det ena är att avtalsrådet accepterar rapporten och går vidare. Det andra är att avtalsrådet säger sig vara missnöjd, säger upp byggavtalet och sätter igång med nya kollektivavtalsförhandlingar. Sägs avtalet upp nu löper det ut den sista mars – och därefter är en byggkonflikt möjlig.

En inte alltför djärv gissning är att avtalsrådet beslutar sig för att säga upp avtalet, dels eftersom kravet på utökat huvudentreprenörsansvar är viktigt för Byggnads, dels för att det har starkt stöd bland medlemmarna.

Rent formellt kommer det i morgon vara Byggnads förbundsstyrelse som fattar beslutet om vad som ska göras. Avtalsrådet är bara rådgivande. Men det är inte särskilt troligt att förbundsstyrelsen går emot avtalsrådet.

FAKTA

Byggnads förslag, som bygger på norska solidaransvar, ser ut så här:

”Entreprenörer och underentreprenörer som anlitar underentreprenörer eller hyr in arbetskraft ansvarar såsom för egen skuld för utbetalning av lön och andra ersättningar till arbetstagare som är anställda av underentreprenör eller bemanningsföretag eller hos andra företag som någon anlitar för att utföra arbetet.

Arbetstagaren ska framställa skriftliga krav till solidariskt ansvarigt företag senast tre månader efter lönens förfallodag.

Solidariskt ansvarigt företag ska betala framställt krav inom tre veckor efter det att kravet kommit företaget till handa om kravet inte är uppenbart oskäligt.”