Fackförbundet Vision vill ha en ny lag mot mobbning i arbetslivet. Även om två chefer i dag fälldes för att inte ha gjort tillräckligt för en anställd som blev mobbad, och som till slut tog livet av sig. Facket får medhåll från forskare. Men Svenskt Näringsliv säger nej.

Vision har skrivit ett förslag på lagtext om förbud mot trakasserier i arbetslivet. Den som bryter mot lagen ska, enligt förslaget, bli skyldig att betala ersättning till den som har trakasserats.

Trots dagens dom, där två chefer i Krokoms kommun dömts för vållande till annans död när socialsekreteraren Lars Persson tog sitt liv på grund av mobbning, anser Vision att en ny lag behövs.

­– Även om dagens dom visar att man kan få skadestånd den straffrättsliga vägen är vårt förslag viktigt. Mobbning handlar ofta om beteenden som inte är direkt straffbara men som ger ett starkt lidande, säger Mikael Ruukel, förbundsjurist på Vision.

Det handlar om straffrätt eller civilrätt.

Dagens dom är alltså straffrättslig, eftersom vållande till annans död ingår i Brottsbalken. I sådana fall blir tingsrätt, åklagare och advokater inblandande. Och det är mycket hårda beviskrav för att någon ska fällas. Åklagaren måste bevisa att det är ställt ”bortom rimligt tvivel” att det gått till som hen för fram.

Vision vill i stället ha en civilrättslig lag om mobbning. Dit hör all arbetsrätt. Då är det i stället först parterna som förhandlar om problem på arbetsplatsen dyker upp. Kommer de inte överens är det till slut Arbetsdomstolen som avgör. Beviskraven är inte lika höga här.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kränkande särbehandling räcker inte heller för fackliga att gå vidare med trakasserier på jobbet, enligt Mikael Ruukel.

– De ger inte individen något skydd. Arbetsmiljöverket ska bara arbeta förebyggande och kan då ålägga arbetsgivaren att ha en handlingsplan. Den arbetsgivare som inte gör så får betala vite till staten. Men individen får inget.

Enligt Mikael Ruukel behöver facket verktyg, en lag, för att ingripa redan när en sådan konflikt sker på en arbetsplats.

Han får medhåll från arbetsmiljörättsexperten Maria Steinberg, lektor vid Örebro universitet.

– I vardagen behöver vi en civilrättslig lag så att fack och skyddsombud bättre kan ta tag i de här frågorna, säger hon. I dag finns inte tillräckligt skydd mot kränkningar.

Hon tror också att det skulle leda till att mobbning oftare löses redan på förhandlingsnivå.

– Vi människor är väldigt känsliga, det är värre att bli kränkt än att bryta benet. Det tar djupare. Människor vill ha upprättelse. Att arbetsgivaren säger förlåt. Det kan bli lättare att få till om det blir fackliga förhandlingar i stället för låsta positioner i en rättegång.

Eva Kovar, expert på arbetsmiljörätt på Svenskt Näringsliv, håller inte med. Hon anser att Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kränkande särbehandling räcker. Att myndigheten aldrig kan ge upprättelse åt den människa som mobbats är inte heller meningen, säger hon.

– Enligt föreskrifterna ligger skyldigheten på arbetsgivaren att skapa en arbetsplats där kränkningar inte förekommer. Och om det förekommer finns regler att vidta åtgärder mot arbetsgivaren. Det är fullt tillräckligt. Visions förslag är obehövligt, säger hon.

Läs också: Politiker kommenterar lagen