Sverige har fått 400 000 fler högskoleutbildade på sju år. Men ökningen av de kvalificerade jobben har stannat av.

I stället ”knycker” de jobben från de lågutbildade där arbetslösheten ökar.

Så när politikerna satsar på mer utbildning blir det snarast kontraproduktivt.

– Det är inte så lätt för politiken att skapa jobb, däremot att skapa utbildningsplatser. Men det gör att man förstärker den här obalansen, säger professor Michael Tåhlin som forskar kring fenomenet att Sverige har ett överutbildat folk.

– Utbildningsexpansionen har gått mycket snabbare än kraven på jobben har, säger Michael Thålin.

Konsekvensen har blivit att stadigt fler har ett jobb som de egentligen utbildningsmässigt är alldeles för kvalificerade för.

De välutbildade knycker därmed jobb mer ämnade för de lågutbildade, som därmed hamnar längst bak i kön. Arbetslösheten stiger då för unga utan utbildning som får det ännu svårare.

– Om man kunde skulle man allra helst öka antalet kvalificerade jobb. Men den utvecklingen har till och med stannat av.

Även status och kostnader spelar in. Yrkeslinjerna, som utbildar mot bristyrken, har dålig status och kostar dessutom mer för kommuner och stat att driva.