– Bara enstaka arbetslösa riskerar att förlora sin rätt till a-kasseersättning därför att de inte har lämnat in aktivitetsrapporter.
Det säger Melker Ödebrink, kanslichef vid A-kassornas samorganisation (SO), som har ringt runt till a-kassorna och frågat hur många arbetslösa som är i farozonen.

SO varnade strax före jul för att mellan 10 000 och 20 000 arbetslösa riskerade att bli av med sin ersättning i mitten av februari, främst därför att de inte lämnat in aktivitetsrapporter till Arbetsförmedlingen.

Varningen grundades på att många av de medlemmar som inte lämnade in aktivitetsrapport i oktober inte heller gjorde det i november. Det tycktes finnas en stor grupp arbetslösa som inte hade förstått att de måste rapportera vilka jobb de har sökt, till exempel på grund av språksvårigheter, bristande information eller funktionshinder.

Farhågorna visar sig nu kraftigt överdrivna. Melker Ödebrink har ingen entydig förklaring till scenförändringen.

Melker Ödebrink. Foto: Denny Lorentzen

Melker Ödebrink. Foto: Denny Lorentzen

– Sedan december har ett antal medlemmar lämnat in aktivitetsrapporter. Men a-kassorna kan också ha funnit att medlemmar som inte har lämnat rapporter har haft godtagbara skäl för det.

Sedan september 2013 ska arbetslösa lämna in en rapport till Arbetsförmedlingen varje månad om vilka jobb de har sökt och vilka andra ansträngningar de har gjort för att få arbete. Samtidigt infördes nya regler om sanktioner för dem som inte lämnar in aktivitetsrapporter eller missköter sig på annat sätt, till exempel genom att utebli från bokade möten med Arbetsförmedlingen.

Första sanktionen är en varning, något som tiotusentals arbetslösa har fått de gångna månaderna. Andra steget är en dags avstängning från a-kassan, tredje steget är fem dagars avstängning och fjärde steget tio dagars avstängning.

Det femte och sista steget i sanktionstrappan är att den arbetslösa helt förlorar rätten till ersättning. För att hamna där krävs att man har underlåtit att lämna aktivitetsrapport fem månader i rad, eventuellt i kombination med andra försumligheter.

Enligt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har a-kassorna hittills fattat omkring 250 beslut om tio dagars avstängning, alltså det fjärde sanktionssteget. Men såvitt IAF känner till har i dag, måndag, ännu ingen arbetslös hamnat på sanktionstrappans sista steg.

Arbetsförmedlingen kommer i dagarna att rapportera till a-kassorna vilka arbetssökande som missade att lämna aktivitetsrapport för den 15 februari (eller misskötte sig på annat sätt). Därefter kan de första arbetssökande som misskött sig förlora sin rätt till ersättning enligt de nya sanktionsbestämmelserna. Men det handlar i så fall om enstaka personer, knappast mer än en handfull.

– Det har varit en inlärningsperiod sedan kravet på aktivitetsrapporter infördes, men nu ser vi att omkring 80 procent av dem som har ersättning från a-kassan lämnar in rapporter, säger Göran Åhman, Arbetsförmedlingens projektledare för aktivitetsrapporterna. Bland dem som inte lämnar rapporter har många fått jobb eller studieplats.

Har arbetsförmedlingen nytta av aktivitetsrapporterna i försöken att hitta jobb till de arbetssökande?

– Ja, det tycker jag nog, svarar Göran Åhman. Jag har ingen statistik, men hör positiva reaktioner från både arbetsförmedlare och sökande.