I Tyskland och Norge fortsätter lönerna stiga. I Finland och Danmark ser det kärvare ut. Men räkna med låga löneökningar i EU även i år.

Den bedömningen gör statliga Medlingsinstitutet i en rapport om hur arbetsmarknaden utvecklas utanför Sverige.

I EU spås lönerna stiga kring 2 procent i genomsnitt de närmaste åren. Krisdrabbade länder som Grekland, Spanien och Portugal kan däremot räkna med fortsatta lönesänkningar.

En slutsats Medlingsinstitutet drar är att den svenska arbetsmarknaden står sig väl internationellt. Produktivitetsutvecklingen – hur effektivt vi producerar varor och tjänster – har under många år varit högre i Sverige än i flera konkurrentländer som Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Danmark, USA och Finland. Men nu ligger Sverige på samma nivå som de andra länderna.

Klicka för större bild

Klicka för större bild