Staten och kommunerna gör inte tillräckligt för att hantera hot och våld mot sina anställda, konstaterar Arbetsmiljöverket. Sju av tio arbetsgivare har fått krav på förbättringar.

Anställda i myndigheter har ofta en utsatt arbetssituation, och det är inte helt ovanligt att tjänstemän som arbetar med myndighetsutövning blir både hotade och slagna på jobbet. Under åren 2009 till 2013 har 556 arbetsolyckor och sjukdomar orsakade av hot och våld inom myndighetsutövning anmälts till Arbetsmiljöverket. Men mörkertalet är troligen stort, enligt Berndt Jonsson på Arbetsmiljöverket.

Han har lett ett projekt under de senaste två åren där Arbetsmiljöverket har inspekterat 1 500 arbetsplatser i hela landet, med fokus på risker för hot och våld i myndighetsutövning. Inspektörerna har också granskat vilken hjälp de anställda får om de drabbas. 67 procent av arbetsgivarna fick krav på åtgärder och sammanlagt ställdes 2 600 krav under projektet.

Berndt Jonsson konstaterar att det är viktigt att arbetsgivarna har rutiner och att de anställda känner till vad som gäller om en situation uppstår, till exempel att de kan kalla på snabb hjälp och slippa jobba ensamma.

Andra vanliga krav har varit att det saknas policy och rutiner, att riskbedömningar är otillräckliga och att uppgiftsfördelningen inte är tillräckligt tydlig.

Men det är också viktigt att ändra attityderna kring hot och våld.

– Flera anställda som vi träffat ute på arbetsplatserna har berättat att man drar sig för att anmäla hot eller våld, eftersom det finns en uppfattning om att samhällets attityder i den här frågan har hårdnat. Man ska helt enkelt ”tåla” mer i sin roll som tjänsteman. Det är en oacceptabel utveckling, säger Berndt Jonsson i ett pressmeddelande.

– Det är viktigt att även polisen engagerar sig i de här frågorna. I slutänden är hot och våld inom myndighetsutövning ett hot mot rättsäkerheten, konstaterar han.