Mærsk Mc-Kinney Møller. Foto: Björn Larsson Rosvall

I det tysta pågår förhandlingar mellan EU och USA om ett stort frihandelsavtal. Eftersom tullarna redan är låga gäller det främst de skilda regelsystemen. Konsumentorganisationer, höga jurister och oberoende ekonomer är oroliga för att vi kan tvingas acceptera genmodifierad mat och svagare kontroll av livsmedel, läkemedel, banker och offentlig upphandling. Tvister kan komma att avgöras i odemokratiska tribunaler. Här finns mycket för LO och andra fack att bevaka.

Men i stället verkar LO ha gått på storföretagens mångmiljonkampanj för att ta bort skyddsreglerna. I jätte­annonser drivs kampanjen och där hävdas att LO lovar en miljon nya jobb i EU om avtalet ingås. För vänner till LO ter sig detta obegripligt och farligt. Frihandel har utvärderats i över 200 år men ingen har hittills visat att den skulle ha dessa sysselsättningseffekter. Jag har själv lärt hundratals medlemmar på fackliga kurser och tusentals studenter på universitet att frihandel kan ge högre BNP när ineffektiv produktion ersätts med effektivare. Men lika sant är att den har både vinnare och förlorare och pudelns kärna är om förlorarna kompenseras. I decennier skedde detta i Sverige genom att vi hade en ”vingarnas trygghet” i form av bra a-kassa, vuxenutbildning och omskolning där förlorarnas barn fick samma chans till utbildning som vinnarnas. Det var ändock tungt för de tiotusentals som tvingades lämna bland annat teko och varven.

EU har nu låtit Center for Economic Policy Research utreda effekterna. Deras och andra etablerade forskares resultat är entydiga. Det innebär förlust av jobb och omställning men att sysselsättningen efter 15 år ska vara tillbaka på samma nivå som i början. (Då antas de som slås ut ha lämnat arbetslivet). Avtalet är ingen jobbmotor eftersom frihandel innebär att mindre effektiva enheter slås ut av mer effektiva. Om ökad export till EU ger 1 miljon nya jobb i USA (om 15 år) så måste bortåt 1,5 miljoner jobb i EU försvinna. Det betyder att 50 000 jobb i Sverige ska bort. Studien, och även nästan alla andra, visar att effekterna på ekonomisk tillväxt skulle bli minimala även om alla skyddsregler togs bort och om alla som förlorat jobbet fick nytt jobb inom 15 år – en årlig ökning med 0,015 procent av BNP. För litet för att ens statistikerna skulle se.

Det är helt absurt att utmåla avtalet som en jobbmotor, och än värre att se det som lösning på EU:s massarbetslöshet. LOs obegripliga siffror kommer från en av främst storföretag betald studie av en extremt nyliberal grupp. Den döms helt ut av EU och av oberoende ekonomer och har helt bisarra resultat. Tillväxteffekten blir 30–40 gånger större än i alla andra studier. Kanada, Norge med flera skulle få stor arbetslöshet! Har LO berättat för våra norska vänner att man nu tror på och kämpar för en modell som antas ge dessa effekter?

LO ska inse problemen för facket i USA. I våra tv-serier ser man vinnarna där men jag har där borta mött förlorarna. Det var tidigare arbetare och tjänstemän utan chans till a-kassa eller omskolning, med nedslitna, osäljbara hus och utslitna kroppar som inte fick vård eller hade något marknadsvärde. I USA förloras inte bara inkomsten om jobbet försvinner utan också rätten till sjukvård för en själv och ens familj och ofta pensionen. Är det konstigt att lön­tagarna i ett sådant system inte hyllar frihandeln? Sverige har de senaste sju åren amerikaniserats bland annat genom en försämrad a- kassa.

Frihandel kan vara positivt men förutsätter att man också inser dess negativa effekter och har effektiva skyddsnät. Annars hamnar vinsterna i likhet med de senaste åren enbart hos innefolket i New York, Los Angeles och kring Stureplan! LO måste stå i vägen, annars riskeras en autostrada av negativa samhällsförändringar. När LO misslyckas eller fintats bort öppnas dammluckorna. Så skedde när LO gick på myterna om EMU som jobb- och tillväxtmotor, att jobbskatteavdraget skulle ge massor av jobb, att avregleringar var riskfria och att riskkapitalister var långsiktiga och bra ägare.

Därför är det nu så mycket viktigare att LO inser att frihandel och avskaffade skyddsregler har både fördelar och nackdelar. Frihandel är aldrig en jobbmotor utan en jobbomvandlare som kan innebära lönepress nedåt och kräver ett återställande av den ”vingarnas trygghet ” löntagarna en gång hade!

Roland Spånt

Tidigare chefekonom, TCO