I en tid med massarbetslöshet, utnyttjande av arbetare och tjänstemän och en växande populistisk rasism bör arbetarrörelsen öppna för en diskussion om steget mot en friare värld. För att få en friare värld bör LO verka för en solidarisk lönepolitik med andra fackliga organisationer. Få lika lön för lika arbete – oavsett var du verkar.

Under århundraden har människan varit som besatt av att sätta gränser på kartor. Dessa gränser är till för att klargöra vem som äger vad, vem som har ansvar för vad och så vidare. Slutresultatet är att vi fått nationsgränser och en romantisering av dessa.

Enligt mig är det dags att skippa romantiseringen och se vad nationer egentligen är i världen, nämligen system. Jag skulle vilja likna Sveriges gränsers betydelse för arbetare i världen vid den betydelse gränserna mellan de svenska landskapen har. Jord är jord men gränser är administrativa och man har anpassat sig till det administrativa.

Hur har man anpassat sig? LO:s historiska och nuvarande verksamhet visar hur man anpassar sig till Sveriges gränser. LO:s samverkan med Svenskt Näringsliv har lett till att lönenivån anpassas till landets gränser. På samma sätt ser vi hur de nordiska LO-förbunden har anammat samma system, vilket har gett olika lönenivåer för samma yrkesgrupper. Enbart på den grund att de bor i ett annat land.

Det är väl inte ens logiskt? Tänk om skånska byggnadsarbetare hade sämre kollektivavtal än småländska byggnadsarbetare? Vilka revolter det skulle bli!

De enda som gynnas av att lönenivåer mellan internationella yrkesgrupper skiljer sig mellan länder är arbetsgivarna. Kapital och människor rör sig över gränser, men det tillåts inte arbetares krav göra.

Om LO tillsammans med de and­ra nordiska LO-förbunden skulle utforma en första mall för en solidarisk lönepolitik för internationella yrkesgrupper skulle detta minska lönedumpningen. Det vill säga internationella yrkesgrupper skullle få lika lön för lika arbete. Jag tror att till exempel byggnadsarbetarna skulle vara mycket intresserade av detta.

Vissa borgerliga debattörer anser att LO är en rasistisk organisation. De grundar det i att LO är negativa till sådan arbetskraftsinvandring som leder till konkurrens i lön mellan arbetarna. Om LO skulle driva en solidarisk lönepolitik som inte baserar sig på gränser, skulle borgerlighetens sanna ansikte visa sig när de springer för att försvara arbetsgivarna. ”Nya” Moderaternas slöja skulle falla och deras människosyn skulle lysa igenom.

Jag vill försöka skänka en tanke till kollektivavtalens gränser. För en lönepolitik som inte känner till några administrativa gränser och där ”lika lön för lika arbete” oavsett härkomst för oss själva råder.

Per Stenius