Martin Klepke webbledartopp

Medlingsinstitutets årsrapport visar att reallönerna utvecklats bra under 2013.

Lönerna har stärkts med i snitt 2,5 procent, och eftersom inflationen samtidigt legat runt noll har hela ökningen gått ned i folks plånböcker.

När även konkurrenskraften förblir hög för svenska företag innebär rapporten en bekräftelse på att lönebildningen fungerar bra.

Allt gott alltså, åtminstone för dem som har jobb.

Det finns nämligen avsnitt i rapporten som är betydligt mörkare, och mer riktar sig till Sveriges politiker än till arbetsmarknadens parter.

Så konstaterar Medlingsinstitutet till exempel att arbetslösheten inte viker nedåt, vilket knappast kommer som någon överraskning.

Att dra ned på utbildningar och sänka arbetsgivaravgifter och moms för lågproduktiva branscher har sedan länge nått vägs ände som sätt att möta behovet av fler jobb, speciellt i mer kvalificerade branscher.

Medlingsinstitutet konstaterar också att matchningen inte fungerar och varnar för en kommande arbetskraftsbrist inom flera branscher. Trots hög arbetslöshet går vi alltså alltmer mot ett läge där det finns jobb men saknas sökande.

Detta övergripande ansvar för utbildning och arbetslöshet kan Sveriges regering inte fortsätta fly från.