Den nya deltidspensionen i industrin leder till flexiblare uttagsregler även för avtalspensionen. Därmed får alla privatanställda arbetare en möjlighet att gå i pension på deltid, och kanske orka jobba längre.

Våren 2013 skrevs en rättighet att gå i pension på deltid från 60 års ålder in i flera avtal inom industrin. Hundratusentals anställda började tjäna in pengar som ska göra det möjligt att gå ner i arbetstid i slutet av arbetslivet.

Då trodde parterna att deltidspensionen måste organiseras som ett separat sparande, skilt från den vanliga avtalspensionen. Men i höstas öppnade sig en möjlighet att slå ihop deltidspensionen med avtalspensionen. Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare i IF Metall, förklarar:

– LO och Svenskt Näringsliv förhandlade om nya sparalternativ för Avtalspension SAF-LO. Vi från industrin uppvaktade dem och frågade om de kunde göra om villkoren för avtalspensionen, så att det blir möjligt att ta ut den mer flexibelt, inte bara med hela beloppet.

LO och Svenskt Näringsliv gick facken och arbetsgivarna inom industrin till mötes. De krävde av de bolag som vill förvalta LO-medlemmarnas avtalspension att de i fortsättningen ska tillåta partiella uttag av pensionen.

– Därmed kan premierna till deltidspensionen gå in på samma konto som medlemmen har för avtalspensionen, säger Veli-Pekka Säikkälä. Du får samma sparform, förvaltare och eventuellt återbetalningsskydd som du har valt för Avtalspension SAF-LO.

Den industriarbetare som har fyllt 60 år och vill gå ner i arbetstid får ta ut sin kombinerade avtalspension och deltidspension i den omfattning han eller hon väljer, utan att någon åtskillnad behöver göras mellan de pengar som härrör från avtalspensionen respektive deltidspensionen.

Exakt vad ”partiellt uttag” betyder har LO och Svenskt Näringsliv inte preciserat ännu – det ska parterna komma överens om under 2014. Ska exempelvis bara halvt och fjärdedels uttag tillåtas, eller vilken procentsats som helst?

Men oavsett vilket får alla som har Avtalspension SAF-LO i fortsättningen möjlighet att ta ut avtalspensionen på deltid. Alltså även de som inte har någon deltidspension i sina kollektivavtal.

– Enda skillnaden är att de som har deltidspension reglerad i kollektivavtalet har en rättighet att gå ner i arbetstid efter 60 års ålder, och att mer pengar avsätts till pensionen, säger Veli-Pekka Säikkälä.

En färsk undersökning från pensionsbolaget AMF visar att just privatanställda arbetare inte ser samma möjlighet att fortsätta arbeta efter 65 år som andra grupper, trots att de skulle behöva göra det för att få en rimlig allmän pension.

– LO-jobbarna har ofta fysiskt tunga arbeten och är slitna, säger Carina Blomberg, trygghetsekonom på AMF. Avtalspension på deltid kan bli en realistisk lösning för väldigt många. Det kräver förstås att arbetsgivaren går med på minskad arbetstid, till exempel fyra dagars arbete i veckan.

Deltidspension

• Avtalspension SAF-LO är ett komplement till den allmänna pensionen som privatanställda arbetare har om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen.
• Deltidspension infördes 2013 i en rad avtal inom industrin. Troligen kan industriarbetarna få sin första inbetalning till deltidspensionen i juni 2014.