Två skånska sparbanker går samman och bildar Sveriges största sparbank, Sparbanken Skåne. Swedbank köper samtidigt Sparbanken Öresund och säljer delar av verksamheten till den nya sparbanken. 200 tjänster beräknas på sikt försvinna till följd av affären.

Sparbanken Skåne får en affärsvolym på cirka 170 miljarder och drygt 420 000 kunder i 17 kommuner. Den nya sparbanksjätten får cirka 650 anställda och 44 kontor.

Enligt Swedbanks vd Michael Wolf är fredagens affär ett led i den strategi som banken införde för fem år sedan då delar av utlandssatsningen övergavs och fokus lades på marknaderna i Sverige och de tre baltiska länderna.

– Vi är med och skapar två nya strukturer i ett betydande tillväxtområde, Öresundsregionen, med närheten till Köpenhamn som viktig faktor, sade Wolf på en telefonkonferens.

Swedbank räknar med att 200 tjänster försvinner i Skåne de närmaste 12–24 månaderna till följd av köpet av Sparbanken Öresund.

Affären väntas nästa år påverka Swedbanks resultat efter skatt positivt med 200 miljoner kronor.

Sparbanken Skåne kommer att ägas av Sparbanksstiftelserna Färs & Frosta, 1826 och Öresund med 26 procent vardera samt av Swedbank med en ägarandel på 22 procent.