Arbetsförmedlingen sågar regeringens sänkning av arbetsgivaravgifter för unga anställda. Även andra myndigheter är kritiska.

Regeringen vill stöpa om i arbetsgivaravgifterna för unga i sommar. Sedan 2009 betalar arbetsgivarna bara halv avgift för anställda upp till och med 26 år, en åtgärd som innebar ett intäktsbortfall för statskassan på 21 miljarder förra året.

Regeringen vill ta bort sänkningen för alla över 26 och sänka avgifterna ytterligare för dem upp till 23.

I ett remissvar till finansdepartementet skriver Arbetsförmedlingen att det ”är oklart om den föreslagna sänkningen av socialavgifterna har förutsättningar att bidra till att varaktigt öka sysselsättningen och minska ungdomsarbetslösheten. Möjligen kan en effekt uppstå för de yngsta.”

Men AF ifrågasätter hela idén med att en allmän sänkning av avgifterna har en bestående effekt på ungas arbetslöshet.

– Vi bygger vårt svar på den uppfattning som finns bland forskarna, att den här typen av sänkningar inte bidrar till att varaktigt öka sysselsättningen, säger Mats Wadman, analysdirektör på AF.

AF anser att det vore bättre att sluta med de generella sänkningarna och i stället satsa mer på de unga som står längst från arbetsmarknaden, de som inte har något jobb.

Endast en remissinstans är odelat positiv: hotell- och restaurangbranschens företrädare Visita. Tio har inga synpunkter alls, en del anser att förslaget krånglar till det för företagen eftersom reglerna för nedsättning av avgifterna är svåra att greppa.

En handfull ifrågasätter, som AF, hela idén med den allmänna sänkningen och att det skulle ge fler jobb och lägre arbetslöshet bland unga. Till dem hör Riksrevisionen, Ekonomistyrningsverket och Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

Så sent som före jul hävdade IFAU i en rapport att sänkningarna haft små effekter på sysselsättningen, till en mycket stor kostnad. De kritiska hävdar också att många av de som nu drar nytta av sänkningen skulle ha fått jobb ändå.

De sänkta avgifterna är en av de politiskt hetaste frågorna inför valet. Nyligen skrev ledningen för hamburgerkedjan Max ett brev till sina anställda och varnade för de rödgrönas förslag att återställa avgifterna till normal nivå.