Stålverket Kloster i Långshyttan i Dalarna läggs ner och 170 personer mister jobbet.

Ägaren, den finländska ståljätten Outokumpu, har arbetat med att försöka göra verket lönsamt med olika omstruktureringsåtgärder sedan 2011, men har inte lyckats vända till lönsamhet, skriver dt.se.

– Det här är väldigt allvarligt för Långshyttan, säger Ulf Hansson (S), kommunalråd i Hedemora.

Hansson begär att regeringen ska låta Arbetsförmedlingen införa ett friområde så att det blir möjligt att snabbt gå in med arbetsmarknadsåtgärder för dem som mister jobbet. Det handlar då främst om att tillåta till exempel utbildning inom kortare tid än de sex månader som normalt krävs.

– Jag har redan varit i kontakt med arbetsmarknadsdepartementet, säger Ulf Hansson.

Outokumpus Sverigechef Jarmo Tonteri säger att man kommer att fortsätta driva stålverket i full skala under resten av året. Nedläggningen är, enligt Tonteri, en konsekvens av den allt hårdare globala konkurrensen på stålmarknaden.

Outokumpu har också utrett alternativet att lägga ner en tysk anläggning. Men det blir i Långshyttan som stängningen sker.

– Det är rent bedrövligt, ett schackspel mellan tyska och svenska intressen där valet föll på Långshyttan för att det på grund av lagar och avtal är billigare att stänga här än i Tyskland, säger Ulf Hansson.

En stor tragedi för bygden, konstaterar IF Metalls ordförande Anders Ferbe som också ifrågasätter företagets beslut.

”Och det är mycket överraskande eftersom tidigare utredningar visat att Långshyttan är ett väl fungerande och konkurrenskraftigt verk. Det är också vår bild”, skriver han i en kommentar.

Han kräver nu att facken får full insyn i grunderna för beslutet.

”Långshyttan får inte bli ett offer i Outokumpus spel mellan tyska och svenska intressen”, skriver Ferbe.