Tio anställda på Försäkringskassan förlorade jobbet i fjol sedan de gjort otillåtna slagningar i myndighetens register.

Totalt har 129 anställda inom Försäkringskassan, Skatteverket, Migrationsverket och Kriminalvården de senaste fem åren åkt fast efter att ha tjuvtittat i register, skriver fackförbundet ST:s tidning Publikt. 80 av dessa var anställda på Försäkringskassan, som är den myndighet som har de hårdaste efterkontrollerna.

En tjänsteman får bara göra sökningar i ärenden som hanteras i tjänsten. Den som bryter mot detta riskerar varning, löneavdrag eller i värsta fall uppsägning.