Siffror i avtalen eller inte … det är frågan. Striden om de sifferlösa avtalens vara eller icke vara på lönemarknaden skärps nu ordentligt.

I ena ringhörnan finns de välutbildade som har marknadsvind i ryggen och i motsatt hörna återfinns de grupper som förlitar sig på kollektiv styrka.

Att 800 000 löntagare nästa år lever under löneavtal där löneökningarnas storlek och fördelning avgörs helt och hållet lokalt gör att motsättningarna blir tydliga.

Akademikerförbunden är de främsta tillskyndarna av sifferlösa avtal där lönebildningen helt och hållet blir en lokal fråga. Mot den uppfattningen står LO-förbunden tillsammans med Unionen som värnar den existerande modellen med fastställda löneökningar i branschavtal.

För att komma bort från det allt högre tonläget i debatten bjuder akademikerna inom både privat och offentlig sektor in till rundabordskonferens om morgondagens lönebildning. Grundtanken är att nå enighet om att lönemarknaden ska rymma fler än en modell för hur löner förhandlas och fastställs.

Men det kan bli nog så svårt.

Omsorgen om industrins internationella konkurrenskraft är fortsatt den ledstjärna som industrins fackliga organisationer främst värnar om.

Cecilia Fahlberg– Det finns ingenting att vinna på att motarbeta dagens lönebildningssystem. De som driver på och vill ha sifferlösa löneavtal är helt fel ute, argumenterar Unionens ordförande Cecilia Fahlberg i en debattartikel på Dagens Arena.

När Medlingsinstitutet i går presenterade sin årsrapport var just ökningen av antalet löntagare som lever med sifferlösa avtal den tydligaste trenden på lönemarknaden.

Rapporten hann knappt presenteras förrän varningarna också kom från IF Metalls sida. Riskerna med att försöka undgå den lönenormering som för närvarande sker genom den konkurrensutsatta sektorns löneavtal är betydande, enligt IF Metalls ordförande Anders Ferbe.

Anders Ferbe– Risken med sifferlösa avtal är att de som har marknadsvinden emot sig och som själva ska förhandla missgynnas. Inte minst kvinnor, som bland annat oftare stannar hemma med barn, riskerar att halka efter, säger IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe.

I förlängningen av den utveckling som pågår varnar IF Metalls ordförande för vad som kan hända redan under avtalsrörelsen om två år.

– Om många omfattas av sifferlösa avtal så finns risk att det blir svårare att förutse löneökningen i Sverige. Det gör att industrins parter får svårare att träffa långa avtal. Sifferlösa avtal kan därmed bli ett gigantiskt problem i kommande avtalsrörelse, varnar Ander Ferbe.

Den omstridda frågan om hur löneökningstakten ska normeras kommenterades också av Cecilia Fahlberg:

– Normering kommer alltid att uppstå, frågan är bara vem som sätter normen. Sifferlösa avtal på stora delar av arbetsmarknaden innebär ökade risker.

 

Läs också:

Debatt: Snacka om sifferlösa avtal – det gynnar alla

Utfallet 2013: +2,5 procent på lönerna