Ovissheten förlängs för de 74 uppsagda färdtjänstchaufförerna på Lindbergs buss i Örebro.

Domen i förvaltningsrätten gick visserligen i stort sett deras väg, men nu har konkurrenten Sandarna Transport AB överklagat till kammarrätten.

Därmed är chaufförerna tillbaka på ruta ett. Väntan och ovisshet.

– Risken finns att de tappar motivationen. Det varnade vi för i vår riskanalys och nu kan vi se det. Många kommer att söka sig till andra arbetsgivare, säger Bengt Andersson, driftchef på Lindbergs buss.

Lindbergs Buss har kört färdtjänst, sjukresor och transporter till och från särskola och dagvård i snart fem år. På sensommaren vann företaget Länstrafikens nya upphandling om ytterligare fem år från och med den 1 juli 2014.

Beslutet överklagades till förvaltningsrätten av Sandarna Transporter i Göteborg. Där blev ärendet liggande i några månader. När domen till slut kom den 30 januari blev den överklagad inom en vecka.

Nu återstår att se om kammarrätten beviljar prövningstillstånd. Beslutet kommer inom ett par veckor. Upphandlingen är stoppad tills processen i domstol är klar. Om kammarrätten tar upp ärendet fortsätter processen i domstol.

Länstrafiken i Örebro är i tidsnöd.

– Vi måste fatta beslut om direktupphandling innan februari månad är slut, förklarar Lars Lundholm, utvecklingschef på Länstrafiken.

Ovissheten fick Lindbergs buss att säga upp 74 chaufförer för säkerhets skull den 7 januari. De längsta uppsägningstiderna löper ut den 7 juli.

Samtidigt har Lindbergs buss ett försprång om det blir en direktupphandling. De kör redan färdtjänst och har därmed 30 färdtjänstbussar. Det har inte konkurrenterna.

Det kan sluta med att Lindbergs buss får kontraktet när Länstrafiken direktupphandlar. Frågan är vad som händer med chaufförerna då. Ska de först sluta sina fasta jobb och sedan bli visstidsanställda?

– Vi har inte hunnit tänka så långt än. Vi får agera allt eftersom besluten om trafiken fattas, säger Bengt Andersson.

Förra året genomförde Länstrafiken i Örebro län en stor upphandling av färdtjänst, sjuk- och skoltransporter i sex områden. Sandarna Transporter AB i Göteborg gick till förvaltningsrätten och begärde att hela upphandlingen ska göras om. Orsaken är anbudsunderlaget var otydligt formulerat. Det hade missgynnat Sandarna Transporter.

Den 30 januari kom förvaltningsrätten dom. Upphandlingen ska göras i ett område.I de fem övriga område får upphandlingen grönt ljus. Efter överklagandet har kammarrätten undanröjt domen.

– Vi skulle inte överklaga om vi inte hade goda grunder. Då skulle vi kasta ut pengar i onödan, säger Ivan Fritzén Affland, ansvarig för verksamhetsutveckling på Sandarna Transporter.

Att 74 chaufförer är uppsagda påverkar inte Sandarnas beslut.

– Det finns ingen risk att de blir arbetslösa. Örebrotrafiken tänker inte lägga ned färdtjänsten bara för att vi överklagar. Någon ska köra och då behövs chaufförerna, förklarar han.

Lindbergs buss har sagt upp totalt 114 anställda, inklusive sex eller sju tjänstemän. 40 får gå på grund av en annan upphandling som bolaget förlorade.