Det var ingen övergång av verksamhet när Malmö stad tog över såväl personliga assistenter som brukare av ett företag som misskött sig. De båda assistenterna får ingen ersättning för sina lönefordringar. Men domstolens ledamöter var inte eniga.

Två personliga assistenter som fram till och med juli 2010 arbetade för företaget Buxbom hade flera olika fodringar på sin arbetsgivare. Det handlade om uteblivna löner och övertidsersättningar på över 100 000 kronor.

Företaget, som fått sin assistentersättning indragen av Försäkringskassan på grund av misskötsel, gick sedan i konkurs. De båda assistenterna fortsatte med samma jobb, med samma brukare i dennes hem, fast i Malmö stads regi.

En övergång av verksamhet ansåg Kommunal, som krävde staden på de pengar som Buxbom var skyldigt de båda assistenterna.

Inte alls, ansåg Malmö stad. Enligt staden har man inte tagit över vare sig verksamhet eller tillgångar från Buxbom. Utan bara arbetsuppgiften att ge samma brukare assistans. Därmed anser staden sig inte heller vara skyldig att betala ut några lönefordringar. Assistenterna gick också med på att omvandla sina fasta anställningar till visstidsanställningar hos staden.

Det här fick Kommunal att stämma staden till Arbetsdomstolen (AD) som i dag, onsdag, kom med sin dom. Och nej, inte heller domstolen anser att det handlat om en verksamhetsövergång. Visst, assistenterna utförde samma arbetsuppgifter som tidigare. Men staden tog inte över vare sig arbetsledning, administration eller materiella tillgångar från Buxbom, skriver AD i domen. Dessutom rekryterade Malmö stad nya assistenter, och därmed kan de assistenter som tidigare jobbade för Buxbom inte ses som tillräckligt självständiga för att utgöra en ekonomisk enhet.

Det senare, en ekonomisk enhet, är ett begrepp hämtat från EU:s överlåtelsedirektiv som blir centralt i fall med verksamhetsövergångar. Lagen om anställningsskydd, las, är nämligen inte alls särskilt konkret i sin definition av vad som är en övergång. Eller vad som inte är det.

Av EU-praxis brukar man tala om några generella kriterier som ska uppfyllas för att det ska räknas som en verksamhetsövergång:

• Arten av företag eller verksamhet

• Har företagets materiella och immateriella tillgångar övertagits

• Har majoriteten av de anställda övertagits

• Har kunderna övertagits

• Graden av likhet mellan verksamheten före och efter

Men enligt överlåtelsedirektivet måste branscher där arbetskraften är central inte ha betydande materiella tillgångar som tas över. Däremot måste arbetstagarna vara ”en självständig och strukturerad grupp” för att ses som en ekonomisk enhet. Vilket AD alltså inte ansåg att de personliga assistenterna var.

En ledamot i AD, Ronny Wenngren, som också är förhandlingschef på Elektrikerförbundet, höll inte med domen. Han skriver bland annat att majoriteten av de anställda följde med, verksamheten var identisk med den tidigare och både kunden och lokalen var densamma.

”Det innebär att i princip alla kriterier som har betydelse för att verksamhetsövergång ska anses ha skett, är uppfyllda”, skriver han.