En flera år försenad ubåtsorder kan tvinga Kockums varv att varsla personal om uppsägning. Kockums tyska ägare Thyssen Krupp kräver att få bygga svenska marinens två nya ubåtar, benämnda A26, på löpande räkning och inte som tidigare utlovats till fast pris.

Bygget av de nya ubåtarna är nu minst två år försenat, skriver tidningen Ny Teknik.

Om inte parterna kommer överens före mars månads utgång kommer många av Kockums cirka 1 000 anställda att sakna arbetsuppgifter. Allra sämst till ligger de anställda på varvets konstruktionsavdelning i Malmö.

Enligt tidningen vägrar det tyska ägarbolaget också att lämna fast pris på den planerade halvtidsmodifieringen av de svenska ubåtarna Gotland och Halland. Därmed har ett avtal med Försvarets materielverk hittills uteblivit.

Marinchefen Jan Thörnqvist är oroad över förseningarna och beskriver läget som ”ganska dött”.