I Tyskland och Norge fortsätter lönerna stiga. I Finland och Danmark ser det dock kärvare ut.

Räkna med låga löneökningar i EU även i år. Den bedömningen gör statliga Medlingsinstitutet i en rapport om hur arbetsmarknaden utvecklas. Den svenska löneökningen spås tugga på i lugn och säker takt och lönerna stiger med 2,5 procent.

Medlingsinstitutet blickar även ut mot andra länder. I EU spås lönerna stiga kring 2 procent i genomsnitt de närmsta åren. Krisdrabbade länder som Grekland, Spanien och Portugal kan dock räkna med fortsatta lönesänkningar.

En slutsats Medlingsinstitutet drar är att den svenska arbetsmarknaden står sig väl internationellt.

Produktivitetsutveckling – hur effektivt vi producerar varor och tjänster – har under många år varit högre i Sverige än i flera konkurrentländer – som Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Danmark, USA och Finland. Samtidigt har en stark krona gjort det svårare för exportföretagen att sälja. En stark krona gör svenska varor dyrare.

Medlingsinstitutet har specialgranskat utvecklingen i våra grannländer. Så här ser det ut:

Tyskland

Efter tio år med små löneökningar håller trenden med stigande löner i sig. Även förra året fick många tyskar höga påslag. Kring 3 procent mer i genomsnittet.

Den tyska avtalsrörelsen är inte sammanhållen som den svenska. Avtalen löper ut vid olika tidpunkter. Förra året fick 3,5 miljoner IG Metallare en lönehöjning med 3,4 procent, och i år höjs deras lön med ytterligare 2,2 procent.

Anställda i delstaterna fick 2013 ett tvåårsavtal som ger 2,8 procent mer per år och handeln slöt ett avtal som ger 5,1 procent under 23 månader. I slutet av februari förhandlas lönerna för stats- och kommunanställda. I slutet av april ska nya avtal förhandlas fram inom bygg- och banksektorn.

Finland

Löneökningarna är små och konkurrenskraften utvecklas sämre än i omvärlden. I Finland sätts lönerna till stor del i centrala uppgörelser och löneökningarna spås bli små. Under hösten 2013 slöts ett treårigt avtal. Prognosen är att lönerna endast ökar 1 procent per år 2014 och 2015.

Danmark

Sedan 2008 har lönerna Danmark klingat av och nivåerna varit låga. Förra året slöts ett avtal för stats- och kommunalanställda som under två år ger höjningar med 1,5 procent respektive 2,2 procent. I år ska de privatanställda förhandla om ett nytt avtal.

Norge

Norska ekonomin går bra och arbetslösheten är låg. Lönerna stiger mer än i andra länder. Förra året ökade de med 3,4 procent. I den offentliga sektorn bedöms höjningen vara 3,5 procent. Norges Bank räknar med att lönerna 2014 ska öka med 4 procent. Trots dessa höga nivåer har löneökningarna i landet avtagit något de senaste åren.

Nederländerna

Arbetslösheten ökar och löneökningarna har endast varit 1,5 procent i genomsnitt per år de senaste tre åren. I år spås dock lönerna stiga med 2,5 procent eftersom landets ekonomi ser ut att ljusna. Förra året slöt metall- och elektroindustrin ett avtal som gav 3,5 procent på 22 månader.

Läs också: + 2,5 procent på lönerna