Arbetsgivaren kan hålla koll på var firmabilen varit via gps, utan att de anställda samtycker. Det blir resultatet av att Datainspektionen ändrar sin bedömning. 

Tidigare krävde Datainspektionen att förarna skulle lämna sitt samtycke om arbetsgivaren skulle få använda gps-positionering för att göra elektroniska körjournaler, men det kravet tas nu bort.

– Den tekniska utvecklingen gör att det nu finns lösningar som bland annat kan begränsa vilka uppgifter som samlas in och hur länge de sparas, säger Datainspektionens jurist Maria Karlströms i ett pressmeddelande.

De elektroniska körjournalerna registrerar samtliga körningar, både privat och i jobbet, och uppgifterna lämnas till Skatteverket för att redovisa hur firmabilen använts så att myndigheten kan besluta om bilförmån och drivmedelsförmån.

För att värna om de anställdas integritet inför dock Datainspektionen vissa begränsningar i hur gps-positioneringen får användas. Företagen får inte samla in mer information än vad som behövs för redovisningen till Skatteverket, och uppgifterna får inte sparas i mer än tre månader.