412 000 människor var arbetslösa i januari, 11 000 färre än för ett år sedan.

Men under ytan ökar antalet långtidsarbetslösa. Mer än hälften av de arbetslösa hade gått utan jobb i minst ett halvår i januari.

Mer än var tredje hade varit arbetslös i minst ett år. Det motsvarar 144 000 arbetslösa – plus 4 000 på ett år. 72 000 hade varit arbetslösa i minst två år, 2 000 fler än i januari 2014.

Fler når slutstationen. 35 500 var inskrivna i fas 3 i januari – 1 800 fler än för ett år sedan. Av dem var 622 ungdomar under 25 år, en ökning med 60 procent på ett år.

Siffrorna ger bilden av en tudelad arbetsmarknad. De som är unga, någorlunda välutbildade, storstadsbor eller nyss har blivit arbetslösa kan få jobb. De andra får det tuffare.

Det verkar inte hjälpa att allt fler arbetsgivare får statliga bidrag till lönerna. 143 000 människor hade ett subventionerat jobb i januari – 8 000 fler på ett år. Knappt hälften av dem var tidigare långtidsarbetslösa, drygt hälften hade nedsatt arbetsförmåga.

Dalälven är en skiljelinje i det tudelade Sverige. Norr om Dalälven ligger Gävleborgs län med Sveriges högsta arbetslöshet. 12,1 procent av arbetskraften mellan 16 och 64 år är utan jobb. Söder om Dalälven ligger Uppsala län. Där är arbetslösheten bara hälften så stor – 6,1 procent.

På ett år har arbetslösheten minskat i 16 län, legat still i fyra och ökat i ett län. Arbetslösheten ökar i Blekinge som redan har Sveriges näst högsta arbetslöshet – 11,6 procent.

Två tredjedelar av den minskade arbetslösheten beror på att fler unga under 25 år får jobb. Arbetslösheten bland ungdomar minskade med 7 500 till 93 000 på ett år.

5 200 varslades om uppsägning i januari – 1 500 färre än i januari 2013. 63 000 nya, lediga jobb anmäldes till Arbetsförmedlingen i januari, minus 12 000 på ett år.