Schweizarna röstade ja till att begränsa invandringen. Både fack och arbetsgivare är oroade. Omröstningen kan ställa till problem på landets arbetsmarknad.

Doris Bianchi

Doris Bianchi

Hela systemet för hur lönerna sätts kan hotas av omröstningen. Det kan leda till lägre löner, varnar Doris Bianchi, vice generalsekreterare på SGB (motsvarande LO).

Även landets arbetsgivarorganisation Arbeitgeberverband är emot begränsningarna.

Det skapar bara problem och löser ingenting, hävdar arbetsgivarna som fruktar att nya regler kan leda till ökad byråkrati.

I går höll Schweiz folkomröstning om att strama till reglerna för invandring. Ja-sidan fick mer än 50 procent av rösterna och vann med knapp majoritet, 0,3 procentenheters övervikt.

Inom tre år måste regeringen införa strängare regler och därmed omförhandla migrationsavtalet med EU. Det högerpopulistiska schweiziska folkpartiet (SVP) vill bland annat införa ett kvotsystem för att reglera invandringen som den anser leder till höjda priser och en urholkning av sjukvården och utbildningssystemet.

EU sa dock innan valet att de inte går att plocka russinen ur kakan. En förhandling om den fria rörligheten får också andra konsekvenser.

Doris Bianchi säger att nästan 40 procent av medlemmarna i det schweiziska facket har utländsk bakgrund.

– Och det här valresultatet är inte till deras fördel, förklarar hon.

SGB är oroat över att folkomröstningen kan få stora konsekvenser för hur landets arbetsmarknad fungerar.

I dag täcks endast hälften av landets arbetstagare av kollektivavtal. Många, 1,2 miljoner arbetstagare eller 23 procent av arbetskraften, kommer från andra länder. Deras löner är motsvarande schweizarnas och sätts med hänvisning till en EU-regel.

Facket tror att en omförhandling med EU på sikt kan leda till lägre löner eftersom de kan leda till att den kommission – där myndigheter och fack ingår som idag övervakar att rätt löner betalas ut – kommer att skrotas. Facket tror att det i förlängningen kan leda till att lönerna sänks.

De flesta utländska arbetare som jobbar i Schweiz kommer från Tyskland, Portugal, Italien och Frankrike.

– Vi har få arbetare från Östeuropa, säger Doris Bianchi. Kritiken mot invandringen kommer framförallt från gränsregionerna. Där tycker många att utlänningar pendlar in till Schweiz och får välbetalda jobb som de annars kunde haft, säger Doris Bianchi.

Fakta

Facket i Schweiz

SGB (Schweizerischer Gewerkschaftbund) är landets största centralorganisation med 16 fackförbund som organiserar cirka 400 000 anställda i olika branscher, från bank och industri till service). Landets näst största fackliga centralorganisation heter Travail Suisse och har cirka 150 000 medlemmar. Den stora arbetsgivarorganisationen i landet heter Arbeitgeber.

Källa: SGB

Schweiz

Schweiz, med sina åtta miljoner invånare, betraktar sig som neutralt och står därför utanför både EU och Nato. Frågan om relationen till EU, som omringar landet geografiskt, står dock högt på den politiska dagordningen. Schweiz har sedan 1999 ett avtal med unionen för att få de ekonomiska fördelarna av ett medlemskap. Schweiz har en av världens starkaste ekonomier, och räknas även till de mest politiskt stabila länderna.

Bankväsendet och turismen utgör 16 procent av landets BNP. Schweiz är även en framgångsrik producent av läkemedel, klockor och instrument.

Källor: UD, AFP (TT)