Den gravida kvinnan höll ett för lågt tempo och klarade inte tunga lyft. Då avbröts hennes provanställning på en mataffär i Stockholm. DO stämmer nu affären för diskriminering.

Kvinnan började sin provanställning på matvarubutiken i januari förra året. I början var arbetsgivaren mycket nöjd med hennes arbete. Efter tag kände kvinnan, som var gravid och väntade tvillingar, att hon inte klarade de tyngre arbetsuppgifterna. Hon var också sjukskriven på grund av illamående vid några tillfällen.

Arbetsgivaren tyckte att frånvaron var ett problem. Eftersom kvinnan inte heller kunde jobba på brödavdelningen längre, där det var mycket tunga lyft, och dessutom tappat i arbetstempo beslutade butiksledningen att säga upp hennes provanställning.

Innan arbetsgivaren hann meddela beslutet berättade dock kvinnan att hon var gravid. Butiken borde då inte ha verkställt beslutet, anser Diskrimineringsmannen (DO) som nu stämmer affären i Arbetsdomstolen.

Om kvinnan inte hade varit gravid hade hon kunnat fortsätta i samma arbetstempo, hon hade inte behövt vara sjuk och hon hade klarat tunga lyft på samma sätt som i början av provanställningen. Skälen till att hon sades upp har därmed ett samband med graviditeten och det innebär att kvinnan har diskriminerats, anser DO.

– EU-rätten och därmed även svensk lag ger gravida ett särskilt skydd som innebär att arbetsgivare endast i undantagsfall får avsluta deras anställning. Orsakerna till att anställningen avbryts får inte ha något samband med graviditeten, säger diskrimineringsombudsman Agneta Broberg i ett pressmeddelande.

– I det här fallet borde bolaget ha förstått att det fanns ett samband med graviditeten och därför inte ha verkställt beslutet att avbryta provanställningen.