Alla nya sjukskötersketjänster i Danmark ska bli heltid, rapporterar Vårdfacket.

Danske Regioner, regionernas intresseorganisation har fattat beslutet för att komma bort från deltidsnormen. Men förändringen berör inte redan anställda sjuksköterskor och det finns ett antal undantag. Facket är dock positivt men framhåller att hela arbetskulturen måste förändras:

– Arbetsbelastningen och tempot är en stor del av sjuksköterskornas arbete och trycket på dem gör att fler går ner i arbetstid. Därför krävs ett fokus på relationen mellan arbetsuppgifter och resurser, som ett förbättrat arbetsflöde och rutiner, mer prioritering och ökad kompetens. Det är en stor uppgift att förändra kulturen, säger Grete Christensen, ordförande i Dansk sygepleierråd och Sundhetskartellen, till tidningen.