Runt 1 200 privatanställda arbetare beviljas omställningsstöd i januari. Det är mer än en halvering jämfört med i januari 2103.

Det visar ny statistik från trygghetsfonden TSL.

Arbetsmarknaden har förbättrats. Siffrorna visar att arbetslösa snabbare hittar ett nytt jobb. En förklaring är att många får jobb i offentlig sektor.

Som vanligt har de kortutbildade svårast att få jobb. TSL konstaterar att det saknas möjligheter för uppsagda som behöver bättra på sin kompetens. TSL varnar för att fler slås ut om inte möjligheterna till utbildning blir bättre.

Av de arbetslösa med gymnasieutbildning gick 83,4 procent vidare till någon sorts jobb från jobbcoachning i TSL:s regi. I siffran är allt från tillfälliga påhugg till fast jobb inräknat. Av de arbetslösa med grundskola i bagaget gick 68,8 procent vidare.

På fyra år behövs 235 000 nya jobb om antalet arbetande ska öka i samma takt som befolkningen. TSL:s slutsats är att det krävs mycket ny kompentens för att nå målet. Då krävs möjligheter till utbildning så att de arbetslösa får chansen att öka sin kompetens