Tre människor med butiksjobb ­mördades förra året i jobbet. För en säkrare arbetsmiljö kräver Handels en lag om sluten kontanthantering. Riksdagen också. Arbetsgivarna säger nej. Regeringen analyserar frågan.

Butiksrånen ökade förra året. Enligt Brås preliminära statistik rånades 818 butiker, jämfört med 734 året innan. I nästan vart tredje rån användes skjutvapen, en ökning med 20 procent.

– Den allvarligaste problematiken är att det finns mer vapen i omlopp nu. Det ökar risken för rån och rånförsök med allvarliga skador som följd, säger Handels arbets­miljö­ombudsman Krister Colde.

Tre människor som arbetade inom handeln blev förra året mördade i sitt jobb, enligt Arbetsmiljöverkets statistik: en gatuköksägare, en juvelerare och ett butiksbiträde i en närbutik. Tre mord är mycket ovanligt när det gäller dödsolyckor på jobbet.

Svensk Handels arbetsmiljörådgivare Johan Bark säger att han inte kan dra slutsatser utifrån senaste året.

– Ser man på de senaste tio åren har det varit en nedgång. Men ur ett längre perspektiv är det en uppgång.

Att rånen har minskat totalt sett under de senaste tio åren beror, enligt Johan Bark, på att butikerna blivit bättre på att hålla växelkassan nere.

Samtidigt pekar Svensk Handels egen analys av butiksrånen på en dramatisk ökning när det gäller guldsmedsbutiker. Från år 2000 har de ökat med över 80 procent.

– När både banker och butiker håller undan kontanter och guldpriset är högt blir dyra varor mer utsatta. Där är också rånen mer planerade, säger Johan Bark.

Ytterligare en farhåga som både fack och arbetsgivare pekat på är det omfattande sedelbyte som redan har inletts i och med att 50- och 1 000-lapparna som saknar folieband försvann vid årsskiftet. Enligt Riksbanken finns det för närvarande 80,3 miljarder kronor i omlopp bara i sedlar. Enligt Johan Bark på Svensk Handel är majoriteten av dem sedlar som Riksbanken aldrig ser.

– Ingen vet riktigt var de finns. I svarta sektorn. bankfack eller i madrasser. De pengarna ska ju fram och vi ser framför oss mer kontanter i handeln.

Fram till och med sommaren 2017 ska samtliga sedlar och mynt bytas ut.

– Våra butiker kommer att bli rena växlingskontor. De som utför de mer spektakulära rånen är väl medvetna om det här, säger Krister Colde på Handels som kräver en lag om sluten kontanthantering.

Det vill inte arbetsgivarna Svensk Handel.

– I de flesta kommuner begicks inte ett enda butiksrån förra året. Vi tycker att det är alldeles för hårt att tvinga dessa småbutiker att köpa in dyra system när risken är så pass låg, säger Johan Bark.

Men även majoriteten i riksdagen vill se en lag. Samtliga ledamöter i de rödgröna partierna och SD röstade redan för tre år sedan igenom ett krav om att regeringen ska utreda en lag för sluten kontanthantering. Det skulle ske tillsammans med arbetsmarknadens parter.

Parterna och regeringen har mötts, men utan att komma överens. Regeringen gav då Arbetsmil­jö­verket i uppdrag att redovisa utvecklingen av hot och våld i de­taljhandeln. I september fick arbetsmarknadsdepartementet in rapporten – som inte föreslår en lag om sluten kontanthantering.

– Det enda jag kan säga är att vi tittar på rapporten och analyserar förslagen, säger Anna Ahlstrand, politiskt sakkunnig på departementet.

Hur länge kan man bereda ett riksdagsbeslut?

– Det finns ingen deadline. Vi återkommer när vi är färdiga.

 

Läs också:

”Det tar några dagar att förstå vad som hänt”
Tobakshandlaren som blivit rånad två gånger

Fakta

butiksran

Här sker rånen

• En av hundra butiker utsätts för rån.

• Sex branscher står för 75 procent av rånen: livs, service, tobak, guld, bensin, kiosk.

• De flesta rån sker mellan klockan 17 och 21. I guld­smedsbutiker mellan 10 och 11.

• Stockholms, Västra Götalands och Skåne län står för 70 procent av alla butiks­rån.

• Ser man till rån per 100 000 invånare är det i stället följande län: Skåne, Södermanland, Gävleborg.

• I 40 procent av de väpnade rånen användes pistol, i 38 procent användes kniv.

Källa: Svensk Handels rapport Butiksrån 2013.

 

Handels krav

• Minska mängden kontanter i butiker.

• Förbättra säkerheten.

• Lag om sluten kontant­hantering.

• Alla butiksanställda ska utbildas i säkerhet.

• Inget ensamarbete, eller arbete av minderåriga, får förekomma när kontanter hanteras.

• Anställda ska aldrig genomföra värdetransporter från butik.