Fyra tunga spelare i årets EU-val. Arbetet frågade vad de ska göra för den förlorade generationen – 3,5 miljoner unga utan jobb.

 

bernadettesegolII»Vi vill se en ­investeringsplan«

Mer än 22 procent av ungdomarna i Europa är arbetslösa och de lösningar som prövats har misslyckats. En annan politik behövs. EU:s beslut att införa en ungdomsgaranti var ett steg på vägen som vi noggrant följer, men det räcker inte. Vi vill nå en överenskommelse om en investeringsplan som ska stimulera ekonomin. En sådan kan leda till ökad tillväxt och nya jobb. Att skapa bättre möjligheter till utbildning är också ett sätt att minska ar­bets­lösheten för unga.
Bernadette Ségol
generalsekreterare i Europafacket

 

»Ett fungerande lärlingssystem« maximeceruttiII

Vi ska se till att de åtta miljarder euro som EU satsat för att få unga i jobb under 2014 och 2015 används på rätt sätt. I juni kom vi över­ens med kommissionen och facket om ett ramverk för sysselsättning och utbildning för unga. Det är viktigt att vi följer upp den överenskommelsen. De viktigaste frågorna för oss är att främja lärande på arbetsplatserna och skapa fungerande lärlingssystem. Att se till att arbetskostnaderna är låga så att unga kan få in en fot på arbetsmarknaden är också viktigt. Vi vill även främja unga entreprenörer.
Maxime Cerutti
direktör på avdelningen för sociala frågor på arbetsgivarnas Business Europe

 

gunnarhokmarkII»Vi tror på sänkt arbetsgivaravgift«

Vår uppfattning är att arbetsmarknadspolitiken är och ska förbli nationell. För att minska arbetslösheten bland ungdomar är det därför nationella insatser som är viktigast, bland annat lägre arbetsgivaravgifter. En höjning, som Socialdemokraterna föreslår, skulle drabba många unga. Det handlar också om bättre matchning och kopp­ling mellan utbildningen och arbetsmarknaden, inte minst lärlingsutbildning.
Gunnar Hökmark
EU-parlamentariker (M)

 

»Aktivera unga med EU:s socialfond«maritaulvskogII

Vi har tillsammans med den socialdemokratiska partigruppen drivit fram en ungdomsgaranti. Den innebär att alla under 25 ska erbjudas jobb, lärlingsplats, praktik eller utbildning senast fyra månader efter att de avslutat en utbildning eller blivit arbets­lösa. Det finns också pengar i EU:s socialfond för aktiv arbetsmarknadspolitik som kan användas för att aktivera de ungdomar som står längst ifrån arbetsmarknaden. Ökad frivillig rörlighet för både jobb och utbildning är områden där EU har en stor potential att bli ännu bättre.
Marita Ulvskog
EU-parlamentariker (S)

 

… och det här har EU gjort

I dag är arbetslösheten bland unga dubbelt så hög som bland övriga i EU.

I slutet av juni nåddes en EU-överenskommelse vars mål är att sänka den. Bland annat infördes ungdomsgarantin. Den innebär att alla unga under 25 år, efter fyra månaders arbets­löshet, ska ha rätt till jobb, utbildning eller praktik.

EU hjälper länderna med finansieringen, och programmet har precis sjösatts. Men det lär dröja innan det får effekt.

EU satsar dessutom 50 miljarder kronor på att stödja regioner där fler än 25 procent unga är arbetslösa.

Unionen har även gjort regelförändringar som ska göra det lättare att skapa praktikplatser och lärlingsutbildningar samt öka rörligheten på arbetsmarknaden.

Källa: EU-kommissionen

 

Läs också:

En förlorad generation
Ungdomsarbetslösheten i Europa ligger stadigt på en skyhög nivå

Italien: Varannan ung går utan jobb
Valentina Predieri och Antonino Guarneri berättar om sin situation