Den MS-sjuka kvinnan nekades jobb på Tallink Silja. Nu har rederiet och diskrimineringsombudsmannen (DO) enats om en förlikning som innebär att kvinnan får 75 000 kronor.

Kvinnan har en lindrig form av MS och hade tidigare varit anställd hos rederiet. När hon sökte nytt arbete där bokades hon in för en obligatorisk läkarundersökning samt inskolning på arbetsplatsen. Inskolningen avbröts senare på grund av hennes diagnos, vilket var fel enligt DO.