Att gå från facklig till chef, är det att svika sina arbetskamrater, Tobias Baudin, LO:s första vice ordförande?

Foto: Leif R Jansson

– Nej, jag tycker att det är övervägande positivt. Många väljer att gå vidare till politiken, vilket jag tycker är bra. En del väljer att bli chefer och det tycker jag också är bra, vi får in den fackliga kunskapen där, vilket förhoppningsvis också gynnar medlemmarna.

– Vi har många fackliga som blivit chefer och vi har många medlemmar som är redo att ta över förtroendeuppdragen. Det är klart att man måste kunna röra på sig. Jag tror det är en försumbar del som jobbar fackligt för att kunna göra karriär.

Men som arbetsgivare kan en tidigare fackligt aktiv vända sin kunskap mot de anställda?

– Det kanske förekommer, men jag tror det är sällsynt.

Har du själv stött på chefer som varit fackliga?

– Ja, och överlag tycker jag att det har varit väldigt fördelaktigt. De har framhållit vikten av att ha en bra dialog. Men jag har också sett exempel på när det inte blivit så bra. Jag tror att det beror mycket på personen.

Eftersom chefsjobbet innebär en ny lojalitet, spelar fackliga erfarenheter ingen roll, menar kritiker.

– Jag tror inte på det där. Vi som facklig organisation vill också företagets väl. Att företaget går bra möjliggör att vi får höjda löner, mer kompetensutbildning, bättre arbetsmiljö. Annars är en konkurs det värsta som kan hända och då blir vi av med jobben. Med ett bra och utvecklat samarbete med facket får man ett bättre företag. Det kan se olika ut, men generellt finns det ingen motsättning.

Men på vissa arbetsplatser är det glest med förtroendevalda och ”sidbytare” kanske lämnar luckor.

– Därför är vår stora framtidsfråga inom LO-förbunden att få fler, och framför allt yngre, att vilja ta på sig fackliga uppdrag. Grunden till det lägger vi genom att fortsatt satsa på fackliga utbildningar.