För första gången har LO antagit en egen politisk plattform. Den är inriktad på regeringsskifte och förespråkar ökad jämställdhet och full sysselsättning.

tobiasbaudin– Vi har en egen plattform för att vi vill påverka de politiska partierna och för att vi vill påverka vad valdebatten ska handla om. Vår plattform tar upp sådant som gynnar LO:s medlemmar, säger Tobias Baudin, LO:s förste vice ordförande.

LO presenterar i dag sin politiska plattform på en valkonferens i Stockholm. Fackets politiska krav bygger på en enkät bland medlemmarna. Och det uttalade målet är att 60 procent av LO:s medlemmar ska rösta på Socialdemokraterna i både EU-valet i maj och i riksdagsvalet i höst.

– För att byta politik måste vi först byta regering. Därför vill vi att fler LO-medlemmar ska rösta på Socialdemokraterna. Och vi kommer att fortsätta påverka Socialdemokraterna med politiken i vår plattform, säger Tobias Baudin.

Plattformen tar upp fyra områden. Rubrikerna är: Byt politik, Full sysselsättning, Ett bättre arbetsliv samt En bra och utvecklad välfärd.

Tobias Baudin säger att förhoppningen är att kraven ska diskuteras på fikaraster och vid köksbordet – och att de fackligt förtroendevalda ska föra ut fackets krav på arbetsplatserna. Plattformens politik ska också vara utgångspunkten när facket ringer dem som är sjuka eller arbetslösa.

– Det är mycket oroande att ojämlikheten ökar snabbast i Sverige. Och nu är det viktigaste att förändra politiken. Regeringen har haft en skattesänkarpolitik som gynnar de rika och dem som tjänar mest. Vi vill ha en politik som går ut på att skapa jobb. Så snart det finns överskott ska det inte användas för skattesänkningar utan för att stärka sjukvården, göra infrastrukturen bättre och bygga bort bostadsbristen, säger Tobias Baudin.

En av de stora diskussionerna de senaste veckorna har handlat om vinster i välfärden. I plattformen finns kravet: Stoppa vinstdriften i välfärden.

Tobias Baudin säger att kravet är en kort version av det beslut som LO redan tagit om att begränsa vinstuttaget ur välfärden.

– En viktig del är att makten över välfärden överförs till kommuner och landsting. Det ska gå att göra avsteg från principerna om kommun eller landsting beslutar, motiverar och skriver avtal, säger Tobias Baudin.

– Och då kan det handla om att man vill behålla en vårdcentral som är ett aktiebolag eller vill gå med på ett större vinstuttag för att ett företag har gjort omfattande investeringar.

LO:s krav

Byt politik

• Ny inriktning med ökad jämlikhet, full sysselsättning och socialdemokratisk valseger.

 

Full sysselsättning

• Investeringar i infrastruktur, bostäder och energi.

• Satsningar på skola och utbildning.

• En ny 90-dagarsgaranti – som innebär att alla unga ska erbjudas jobb, praktikplats eller utbildning inom 90 dagar.

• Bättre arbetslöshetsförsäkring.

 

Ett bättre arbetsliv

• Otrygga och begränsade anställningar ska motverkas.

• Ordning och reda på arbetsmarknaden – kollektivavtal ska gälla.

• Nollvision mot dödsolyckor och försämrad hälsa på jobbet.

 

En bra och utvecklad välfärd

• Stärkt kvalitet i välfärden.

• Stopp för vinstdriften i välfärden.

• En rimligare och mänskligare sjukförsäkring.