Jobben samt ordning och redan på arbetsmarknaden. Det är de två hjärtefrågorna för LO-folket på den fackliga valkonferensen i Stockholm. Fem ombud svarar på frågan:

Vilken valfråga är viktigast för dig?

 

Kersti Sandberg

Kersti Sandberg. Foto: Fredrik Sandberg

Kersti Sandberg, Kumla, ombudsman i Livs region mitt:

– Jobben. Det leder till allt annat. Först ska alla ha jobb. Sedan kan man fixa resten.

 

 

 

 

Gert Andersson

Gert Andersson. Foto: Fredrik Sandberg

Gert Andersson, Göteborg, fackligt-politisk ansvarig i Transports region Väst:

– Ordning och reda på svensk arbetsmarknad – svensk lön, svenska kollektivavtal och svensk skatt när du jobbar i Sverige.

 

 

 

Lowe Anderzon

Lowe Anderzon. Foto: Fredrik Sandberg

Lowe Anderzon, Stockholm, behandlingsassistent och styrelseledamot i Kommunals avdelning i Stockholm:

– Jobben. Villkoren på arbetsmarknaden. Arbete åt alla. Trygga anställningar. Arbetsmiljön ska vara så bra att ingen inte behöver gå ner i arbetstid före 60 års ålder därför att kroppen är utsliten.

 

 

 

Ove Eriksson

Ove Eriksson. Foto: Fredrik Sandberg

Ove Eriksson, Eskilstuna, vice klubbordförande på HM-lagret, Handels:

– Ungdomsarbetslösheten. Vi håller på att få en förlorad generation som både tappar tron på sig själva och framtiden. Så kan vi inte ha det.

 

 

 

Ann-Christin Malmgren. Foto: Fredrik Sandberg

Ann-Christin Malmgren. Foto: Fredrik Sandberg

Ann-Christin Malmgren, Helsingborg, ordförande i Handels avdelning 6:

– Trygga jobb. Vi vill ha ordning och reda på arbetsmarknaden. Alla som arbetar i Sverige ska ha svenska kollektivavtal och lön enligt avtal. Människor ska inte utnyttjas i Sverige 2014. Det måste vi ändra på.