Det blev en enmansutredning den här gången också. Agneta Dreber (bilden), med en lång karriär som ämbetsman i staten och tre år som tung kommunpolitiker i Stockholm bakom sig, ska se över Arbetsförmedlingen.

Britta Lejon, ordförande i fackförbundet ST, hade hellre sett en parlamentarisk utredning.

– Det behövs en bred politisk samsyn över blockgränserna om vart man ska gå och hur man ska jobba. Det gäller både Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitiken som helhet, säger hon.

dreberI dag fick Agneta Dreber regeringens uppdrag att göra en ”bred översyn” av Arbetsförmedlingen. Den ska tala om hur Arbetsförmedlingen kan få fler i jobb och förbättra arbetsmarknadens sätt att fungera.

Hon ska vara klar om två år, den 15 januari 2016.

Arbetsmarknadens parter ska vara på ett hörn i en referensgrupp och Agneta Dreber ska samråda med andra utredningar som redan i gång, som exempelvis den parlamentariska socialförsäkringsutredningen.

Översynen ska gälla sådant som hur Arbetsförmedlingen använder kompletterande aktörer, hur kontakterna med arbetsgivare kan förbättras och hur insatserna för arbetslösa används. Översynen ska också fundera på om delar av Arbetsförmedlingen kan konkurrensutsättas.

2008 lades Ams ner och ersattes av Arbetsförmedlingen. Britta Lejon  hoppas på att översynen ska ge gedigen kunskap om vad som fungerat, och vad som inte har fungerat, på Arbetsförmedlingen.

Runt 400 000 människor är arbetslösa. Av dem har mer än hälften gått arbetslösa lång tid. Arbetsförmedlingen prioriterar dem. Så ska det förbli. Översynen ska inte föreslå förändringar på den punkten.

– Vi saknar möjligheten att ge stöd och hjälp åt dem som nyligen har blivit arbetslösa. De som står längst bort från jobben behöver extra omsorg, men vi är rädda för att Arbetsförmedlingen förlorar i legitimitet hos befolkningen om man enbart prioriterar dem, berättar Britta Lejon.

Hon skulle gärna se ett förslag om mindre av detaljstyrning av Arbetsförmedlingen, men det kommer inget. Det finns inte med i direktiven.

– Detaljregleringen hämmar Arbetsförmedlingen och styr i detalj vilken grupp som kan få vilken utbildning. Det behövs mer av flexibilitet för att Arbetsförmedlingen ska fungera på bästa sätt, tycker hon.

Hon saknar en del annat i direktiven, till exempel detta:

– Det borde stå att fas 3 ska upphöra.

ST är det största fackförbundet på Arbetsförmedlingen med 6 500 medlemmar där.